Μοναδικοί επισκέπτες

Κυριακή 7 Αυγούστου 2016

Φωτοβολταικές Στέγες


Η ΑΗΚ, στα πλαίσια του διευρυμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 200 φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας 3kW σε οικίες καταναλωτών που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Το σχέδιο εγκατάστασης των συστημάτων της ΑΗΚ βασίστηκε και προωθήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες. Το σχέδιο προσφέρθηκε σε καταναλωτές οι οποίοι ήταν δικαιούχοι χορηγίας από το Ειδικό Ταμείο Α.Π.Ε. και Ε.ΞΕ. Oι αιτήσεις αξιολογήθηκαν με σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό αίτησης.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 130 συστήματα στα πλαίσια του σχεδίου της ΡΑΕΚ για το 2013 και τα υπόλοιπα συστήματα στα πλαίσια του σχεδίου της ΡΑΕΚ για το 2014. Τα συστήματα εγκαταστάθηκαν σε συνολικά 4 μήνες σε παγκύπρια κλίμακα αποκλειστικά από συνεργεία της ΑΗΚ τα οποία εκπαιδεύτηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό από Λειτουργούς της Αρχής.

Το Ειδικό Ταμείο Α.Π.Ε. & ΕΞ.Ε. (με τη μορφή χορηγίας προς τους δικαιούχους) καλύπτει το ποσό των €2.700 για την εγκατάσταση του συστήματος, ενώ το επιπρόσθετο κόστος του συστήματος, καλύπτεται από ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες χρεώνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του καταναλωτή. Το σύστημα διατέθηκε με 2 διαφορετικές επιλογές εξόφλησης. Το πρώτο αφορά εξόφληση σε περίοδο τεσσάρων χρόνων και το δεύτερο σε περίοδο έξι χρόνων. Η εξοικονόμηση που θα επιτυγχάνεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της εγκατάστασης του συστήματος, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τη διμηνιαία δόση που καταβάλλεται.

Με την αποπληρωμή των δόσεων, το όφελος της παραγωγής του συστήματος θα το επωφελείται εξολοκλήρου ο  καταναλωτής.

Φωτοβολταικό Πάρκο Τσερίου


Το Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Πάρκο Τσερίου κατασκευάστηκε στο χώρο του Υποσταθμού Ψηλής Τάσης Τσερίου και έχει ισχύ 3MWp. Μέχρι στιγμής είναι το μεγαλύτερο Φ/Β Πάρκο στην Κύπρο και πρόκειται για μια ακόμη δραστηριότητα της ΑΗΚ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μειοδοτικού διαγωνισμού που προκήρυξε το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ το 2012 για την πώληση ενέργειας από Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 50MW. Το Πάρκο αποτελείται από 12.000 ηλιακά πλαίσια και καλύπτει έκταση 4,6 εκταρίων. Αναμένεται ότι θα παράγει 5.000 ΜWh ανά έτος ενώ η εξοικονόμηση σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα είναι περίπου 3.600 τόνοι ανά έτος.

O σχεδιασμός του Πάρκου έγινε με σκοπό να επιφέρει όσο το δυνατό λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το σύστημα στήριξης στηρίχθηκε σε πασσάλους κατ' ευθείαν  στο έδαφος αντί θεμελίωσης με χρήση μπετόν, μειώνοντας σημαντικά τα χωματουργικά έργα.

Τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 2014 μετά που εξασφαλίστηκε η αδειοδότηση του έργου και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Απριλίου 2014. Εργολάβος του έργου είναι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑTΕ/Κλάδος Φωτοβολταϊκών, με συνολική εμπειρία άνω των 400 MW.

Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 8,6 cent/kwh. Σύμφωνα με τους όρους του μειοδοτικού διαγωνισμού, η ΑΗΚ θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του κόστους αποφυγής και της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το Φ/Β Πάρκο, στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ.

Είναι έξυπνο και παράγει ενέργεια από κουκούτσια


Καίτε μια περιουσία και απλά δεν το ξέρετε, ενώ επιβαρύνετε το περιβάλλον άνευ λόγου και αιτίας, λένε στους αγρότες επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ο μηχανολόγος μηχανικός Θεόδωρος Χατζαυγουστής και τους προτείνουν μία καινοτόμο λύση για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών και, μάλιστα, από τα «σκουπίδια» που παράγουν!

Πρόκειται, όπως εξηγεί ο κ. Χατζαυγουστής, για το SMARt-CHP biomass energy, ένα κοντέινερ που έχει τη δυνατότητα να παράγει ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, αξιοποιώντας τα υπολείμματα στις αγροτικές περιοχές.

Το κοντέινερ αυτό, το οποίο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς με γερανό, βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία και μέχρι στιγμής έχουν αξιοποιηθεί 1500 κιλά κουκούτσια από ροδάκινο και ισάριθμα κουκούτσια από ελιές, ενώ την τρέχουσα περίοδο επιχειρείται να αξιοποιηθούν τα κουκούτσια από τα σταφύλια.

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τον κ. Χατζαυγουστή, καταναλώνονται 5-5,5 κιλά βιομάζας ανά ώρα- ήτοι 35 τόνοι ετησίως- η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει υπολογιστεί στα 33 MW/h και η θερμική στα 86 MW/h, με την ολική απόδοση να ανέρχεται στο 89%.

Είναι «έξυπνο» και αποδίδει

Το «SMARt-CHP biomass energy», που θα είναι δυνατό να διατεθεί και για εμπορική χρήση, αποτελεί κατ’ ουσίαν μία φορητή μονάδα παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας, για την ενεργειακή αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, τα οποία παράγονται σε αγροτικές περιοχές, όπου είναι διαθέσιμες μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων βιομάζας.

Αυτή η μονάδα καθιστά δυνατή τη λειτουργία κοντά στον τόπο προέλευσης της πρώτης ύλης και οδηγεί ακόμα και στην ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και logistics.

Η μονάδα, αποτελείται από έναν αντιδραστήρα αεριοποίησης, συζευγμένο με μηχανή εσωτερικής καύσης, τροποποιημένη, ώστε να λειτουργεί με το παραγόμενο αέριο, προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, πετυχαίνοντας έτσι υψηλή ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: ελαχιστοποίηση των αγροτικών υπολειμμάτων, εμπορευματοποίηση μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων μονάδων, αύξηση του δημόσιου ενδιαφέροντος σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, προώθηση αγροτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, υποστήριξη βιο-επιχειρήσεων / επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο και αύξηση της εθνικής παραγόμενης ενέργειας και ασφάλειας στη διανομή.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του SMARt-CHP είναι: εκτίμηση του βιοενεργειακού δυναμικού και της διασποράς του στη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, εξασφάλιση της λειτουργίας του SMARt-CHP, μέσω της επιτυχημένης του εφαρμογής μετά τη διαχείριση των συσχετιζόμενων τεχνικών και διαχειριστικών θεμάτων και πιθανών προβλημάτων, προώθηση του δυναμικού της χρήσης υπολειμμάτων βιομάζας για αποκεντρωμένη συμπαραγωγή στους συμμετέχοντες στο έργο και στις στοχευόμενες ομάδες, μεταφορά τεχνικών και στρατηγικών γνώσεων μεταξύ των δικαιούχων, των στοχευόμενων ομάδων και τους «παίκτες κλειδιά» και συμμετοχή και εκπαίδευση του προσωπικού και από τον ιδιωτικό (αγροτικές επιχειρήσεις) και από τον δημόσιο τομέα (τοπικές αρχές), σε θέματα και μεθόδους χρήσης βιομάζας για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Αυτό θα εξασφαλίσει τη συνέχεια των αποτελεσμάτων του έργου μετά το τέλος του, όπως επεσήμανε.

Οι καινοτόμες πλευρές του έργου

Η ιδέα του SMARt-CHP συνδυάζει δύο καθιερωμένες τεχνολογίες: την αεριοποίηση βιομάζας και την ηλεκτροπαραγωγή από κινητήρες αερίου, για να παράγει μία καινοτόμα μονάδα, ικανή να λειτουργεί σε διάφορες τοποθεσίες, παράγοντας θερμότητα και ηλεκτρισμό με υψηλή θερμοδυναμική
απόδοση.

Η θερμική χρήση της βιομάζας πραγματοποιείται σε έναν αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης, όπου παράγεται αέριο καύσιμο.

Ο αεριοποιητής είναι συζευγμένος με έναν κινητήρα αερίου, ο οποίος είναι κατάλληλα τροποποιημένος και βελτιστοποιημένος ώστε να λειτουργεί με το αέριο χαμηλού ενεργειακού περιεχομένου του αεριοποιητή.

Η ψύξη του αερίου είναι απαραίτητη πριν την εισαγωγή του στον κινητήρα. Μία καινοτόμα πτυχή του έργου είναι η χρήση του θερμικού περιεχομένου του παραγόμενου αερίου, προς ξήρανση των εισαγόμενων αγρο-υπολειμμάτων στην επιθυμητή ποσότητα περιεχόμενης υγρασίας.

Αποκαθιστώντας το περιεχόμενο θερμικής ενέργειας και χρησιμοποιώντας το ως ενέργεια ξήρανσης, η μονάδα SMARt-CHP γίνεται μία ευέλικτη μονάδα από άποψη καυσίμου, ικανή να χρησιμοποιήσει ποικίλα είδη βιομάζας.

Το έργο ξεκίνησε να τρέχει την 1η Μαΐου του 2010 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου φέτος, με το κόστος του να ανέρχεται στα 919.557 ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα τα 450.143 ευρώ αφορούν σε ευρωπαϊκή συμμετοχή μέσω του κοινοτικού προγράμματος Life+, για τη διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος.

Στο έργο συμμετέχουν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα Εργαστήρια Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας.

Σήμερα, θα γίνει επιδεικτική λειτουργία του έργου στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου της ΕΑΣ Αμυνταίου.

ΑΜΠΕ

Σάββατο 6 Αυγούστου 2016

Η Ευθύνη της Cyta για το ΠεριβάλλονΗ Cyta, ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή επιχείρηση, που σέβεται το περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λειτουργεί ως ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος οργανισμός.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Cyta σαν Οργανισμός συμμετέχει ως μέλος στα μη-κερδοσκοπικά συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων:

  • WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ, για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
  • ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ, για φορητές μπαταρίες οικιακού τύπου, και
  • Green Dot Cyprus Ltd, για συσκευασίες.
Σε όλα τα Cytashop υπάρχουν επίσης κάδοι της ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ, όπου μπορείς να επιστρέψεις τις παλιές σου φορητές μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες ή μη για ανακύκλωση.