Μοναδικοί επισκέπτες

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Ξέρατε ότι...

  • Με κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνουμε εξοικονομούμε 6.953 γαλόνια νερού?
  • Η ανακύκλωση 5 πλαστικών μπουκαλιών είναι αρκετή για την κατασκευή ενός μπουφάν?
  • Η ανακύκλωση μειώνει τη ρύπανση και - κατά συνέπεια - τους υγειονομικούς κινδύνους?
  • Η ανακύκλωση αυξάνει τα φυσικά αποθέματα της γης?
  • Ανακυκλώνοντας 1 πλαστικό μπουκάλι εξοικονομούμε αρκετή ενέργεια για να ανάψει μια λάμπα των 60 βατ για 6 ώρες?