Μοναδικοί επισκέπτες

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Η ανακύκλωση μπαταριών είναι ευθύνη όλων μας! Συχνές ερωτήσεις - The recycling of batteries is everyone's responsibility! FAQ

ΑΦΗΣ Κύπρος

Η ΑΦΗΣ Κύπρος ΛΤΔ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει αναλάβει τη διαχείριση των οικιακού τύπου ξηρών μπαταριών. Στόχος της είναι μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού να πετύχει τη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση των μπαταριών ούτως ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Η Δουλειά μας

Η ΑΦΗΣ οργανώνει και διευθύνει τις ενέργειες ανακύκλωσης φορητών μπαταριών ανά την Κύπρο.

Ποιες Μπαταρίες Ανακυκλώνουμε?

Όλες τις φορητές μπαταρίες! Από κασετόφωνα, ραδιόφωνα, φορητές συσκευές ήχου, παιγνιδομηχανές, παντός τύπου παιχνίδια, κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, φακούς, ρολόγια, φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρικά τρυπάνια και παντός είδους φορητά εργαλεία, βιντεοκάμερες, ακουστικά βαρηκοΐας, τηλεχειριστήρια, walkie talkie, συναγερμούς κλπ.

Γιατί Πρέπει να Ανακυκλώνουμε τις Μπαταρίες?
  1. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Πολλά από τα μέταλλα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι πολύτιμα συστατικά του φλοιού της γης τα οποία δεν διασπώνται. Όταν τα ρίχνουμε στα σκουπίδια, οι ζωντανοί οργανισμοί τα απορροφούν μέσω του νερού, του αέρα και της τροφής τους και δεν μπορούν να τα αποβάλουν. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βιοσυσσώρευση. Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες, καθώς και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά, περιορίζουμε δραστικά την απόρριψη επικίνδυνων απορριμάτων στο περιβάλλον κι έτσι παρεμποδίζουμε τη δημιουργία του φαινομένου της βιοσυσσώρευσης.
  2. Εξοικονομούμε ενέργεια. Τόσο για την εξόρυξη όσο και για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Με την ανακύκλωση επιστρέφουμε στο ρεύμα παραγωγής όλα εκείνα τα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο πολύ χαμένη ενέργεια.Για την ιστορία, για κάθε μπαταρία που ανακυκλώνεται εξοικονομείται ενέργεια εώς και 80%.
  3. Μειώνουμε τα απορρίμματα. Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων είναι ένα ακόμη μεγάλο κοινωνικό όφελος της ανακύκλωσης. Οι ήδη υπερφορτωμένοι χώροι υγειονομικής ταφής θα επιβαρυνθούν με πολύ λιγότερα σκουπίδια και απορρίμματα αν η ανακύκλωση γίνει συνήθεια όλων μας.
  4. Διασφαλίζουμε την δική μας υγεία, γιατί αν και οι μπαταρίες αποτελούν μόλις το 0,2% του συνόλου των οικιακών απορριμμάτων, εν τούτοις περιέχουν το 20% του συνολικού τοξικού φορτίου των οικιακών μας απορριμμάτων! Μάλιστα, πολλά απο αυτά τα υλικά είναι ιδιαίτερα επιβλαβή ακόμα και για την ανθρώπινη υγεία!
Ο Κύκλος Ζωής της Μπαταρίας

Κάθε μπαταρία ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη. Αν πεταχθεί στα σκουπίδια και δεν ανακυκλωθεί, τότε ο κύκλος ζωής της διακόπτεται. Μόνο αν την τοποθετήσουμε στους κάδους ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ Κύπρος θα βοηθήσουμε να συνεχιστεί ο κύκλος ζωής της, έτσι ώστε από τα ανακυκλωμένα - πλέον - συστατικά της να παραχθούν νέες μπαταρίες ή οποιουδήποτε άλλου είδους νέα προϊόντα. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, διασφαλίζεται τόσο η προστασία του περιβάλλοντος όσο και της υγείας μας.

Που Στηρίζεται το Σύστημα?

Στους εισαγωγείς φορητών μπαταριών ή μπαταριών ενσωματωμένων σε συσκευές. Η συνεισφορά τους καλύπτει τα έξοδα που απαιτούνται για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των μπαταριών, καθώς και για το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Που τοποθετούνται οι κάδοι?

Σούπερμάρκετ

Κάδοι τοποθετούνται σε αλυσίδες υπεραγορών αλλά και σε άλλα καταστήματα. Η διέλευση πολλών καταναλωτών διασφαλίζει υψηλά ποσοστά συλλογής.

Δεδομένου ότι οι νέοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες μπαταριών, η συμμετοχή των σχολείων κρίνεται ως πολύ σημαντική για το δεδομένο πρόγραμμα.

Δήμοι και Δημόσιοι Φορείς

Η συνεργασία τους είναι καθοριστική όχι μόνο για την συλλογή των μπαταριών αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών.

Επιχειρήσεις και εμπορικά καταστήματα

Πρόκειται για μια τεράστια συμμετοχή, που καθημερινά αυξάνεται όλο και περισσότερο και αφορά ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες, νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία, κατασκηνωτικούς χώρους, εστιατόρια, θέατρα, τηλεοπτικά στούντιο και κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ.: Μια κατηγορία που συλλέγει μεγάλο όγκο μπαταριών.

Διαδικασία Χορήγησης Κάδου ΑΦΗΣ

Οι κάδοι ΑΦΗΣ χορηγούνται δωρεάν (εκτός των κατοικιών και των οικιστικών κτιρίων μέσα από μια απλή διαδικασία:

Ηλεκτρονικά...

Μέσα από την ιστοσελίδα μας (www.afiscyprus.com.cy) συμπληρώνεται την αίτηση και την αποστέλλετε ηλεκτρονικά.

Ή με φαξ...

Στέλνοντας φαξ στο 22586087 το οποίο να αναφέρει επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, πόλη και άτομο επικοινωνίας.

Δεν υπάρχει καμιά απολύτως οικονομική δέσμευση ή υποχρέωση από τους αποδέκτες, παρά μόνο να ειδοποιήσουν τον ΑΦΗΣ όταν γεμίσει ο κάδος.

Διαδικασία αδειάσματος γεμάτου κάδου

Όταν γεμίσει ο κάδος, το γνωστοποιείται σε μας (τον ΑΦΗΣ Κύπρος) τηλεφωνώντας μας στο 7000 2347 (7000 AFIS) ή ηλεκτρονικά στο collect@afiscyprus.com.cy προκειμένου να αποστείλουμε τον συλλέκτη μας να αδειάσει τον κάδο σας.

Πηγή: Ενημερωτικό φυλλάδιο οργανισμού ΑΦΗΣ Κύπρος


AFIS Cyprus

The AFIS Cyprus Ltd (Recycling Portable Batteries) is a non-profit organization and is responsible for managing the household type dry batteries. Goal is through public awareness to achieve public participation in the recycling of batteries in order to achieve national objectives in the most efficient manner.

Our Projects

The AFIS organizes and directs the operations of recycling portable batteries in Cyprus.

Which Battery Recycling;

All portable batteries! From tape recorders, radios, portable audio, playing machines all types of games, mobile and cordless phones, laptop computers, flashlights, watches, cameras, electric drills and all kinds of hand tools, camcorders, hearing aids, remote controls, walkie talkie, alarms etc. .

Why should I recycle;

  1. Protecting the environment. Many of the metals that we use daily are valuable components of the earth's crust that are not broken down. When we throw away, living organisms absorb through the water, air and food and can not abort them. This is called bioaccumulation. Recycling batteries and other recyclable materials, severely limit the discharge of hazardous waste on the environment, thus hindering the creation of the phenomenon of bioaccumulation.
  2. Saving energy. Both for extraction and the processing of minerals consumed large amounts of energy. By recycling back to the current production for all materials that can be reused, saving thus far missed energeia.Gia history for each battery recycled saves energy by 80%.
  3. Reduce waste. Reducing the volume of waste is another major social benefits of recycling. The already overloaded landfills will incur much less trash and waste if recycling a habit for us all.
  4. We ensure our own health, because even if the batteries are only 0.2% of all household waste, however, contain 20% of the total toxic load of our household waste! Indeed, many of these materials is very harmful even for human health!
Life Cycle Battery

Each battery starts from the factory and ends at the end user. If thrown in the trash and not recycled, then the life cycle is interrupted. Only if you put in recycling bins have left Cyprus to help continue the life cycle, so that the recycled of the ingredients to produce new batteries or any other new products.Moreover, as noted above, ensuring both the protection of the environment and our health.

Supported by the system;

Importers of portable batteries or embedded devices. The contribution covers the expenses required for the collection, transportation and recycling of batteries, and program information and raising awareness.

Where the bins are placed;

Supermarkets

Bins are placed in supermarket chains and other stores. The passage of many consumers to ensure high collection rates.

Since young people consume large quantities of batteries, the participation of schools is considered very important for that program.

Municipalities and Public Entities

Their cooperation is essential not only for the collection of batteries but also to inform citizens.

Businesses and shops

This is a huge participation, daily growing more and more on private and public companies, banks, hospitals, clinics, hotels, camping sites, restaurants, theaters, studios and television channels, radio stations, etc.: A class that collects a large volume of batteries.

Procedure for Bin of AFIS

Buckets AFIS provided free (except for housing and residential buildings) through a simple process:

Electronic ...

Through our website (www.afiscyprus.com.cy) completed the application and send it electronically.

Or fax ...

Sending fax to 22586087 stating the name, occupation, address, zip code, telephone number, city and contact person.

There is absolutely no financial commitment or obligation on the beneficiaries, except to warn when they fill the bucket.

Process drain bucket filled

When you fill the bucket, the reported to us (AFIS Cyprus), calling us on 7000 2347 (7000 AFIS) or online at collect@afiscyprus.com.cy to send our collector to empty your bin.

Source: AFIS Cyprus's leaflet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου