Μοναδικοί επισκέπτες

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Πρόσφατες αποφάσεις ευρωβουλής (19/05/2010)

Ενεργειακή απόδοση: νέα σήματα για οικιακές συσκευές και άλλα προϊόντα
(Σύνοδος Ολομέλειας)

Ενέργεια - 19-05-2010 - 15:42

Τα σήματα σε συσκευές όπως ψυγεία, πλυντήρια και φούρνοι πρέπει να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, αποφάσισαν οι Ευρωβουλευτές την Τετάρτη. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα μορφή του σήματος κατανάλωσης ενέργειας που εισαγάγει νέες κατηγορίες "Α+++" στο γνωστό σύστημα χρωμάτων. Στο μέλλον κάθε διαφήμιση που εστιάζεται στην τιμή ή την κατανάλωση ενέργειας τέτοιων συσκευών θα πρέπει να αναγράφει και την ενεργειακή κλάση στην οποία εντάσσεται.

Το υφιστάμενο ενεργειακό σήμα βοηθά ήδη τους καταναλωτές να αξιολογούν το κόστος λειτουργίας τους κατά την αγορά νέων οικιακών συσκευών, όπως ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων, φούρνους και κλιματιστικά. Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν το προϊόν αποδίδει καλώς (σκούρο πράσινο "Α" κατηγορία) ή κακώς (κόκκινο "G" κατηγορία). Ανάλογα με το είδος του προϊόντος, η σήμανση δείχνει επίσης την κατανάλωση νερού, το επίπεδο θορύβου ή την παραγωγή θερμότητας.

Επτά κατηγορίες, επτά χρώματα - νέα κορυφαία σήματα

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η διάταξη του σήματος ενεργειακής απόδοσης θα επιτρέψει έως και τρεις νέες ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να αντανακλάται η τεχνολογική πρόοδος, αλλά θα περιορίσει το συνολικό αριθμό των κατηγοριών σε επτά. Η σημερινή κλίμακα είναι από το «Α» έως «G», έτσι στο μέλλον θα μπορούσε να εξελιχθεί ως εξής:

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α +", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "F",

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α + +", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "Ε",

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α +++", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "D",

Η σήμανση χρωμάτων - από το σκούρο πράσινο για τη λιγότερη κατανάλωση μέχρι το κόκκινο για τη μεγαλύτερη κατανάλωση - θα προσαρμοστεί αναλόγως, έτσι ώστε η καλύτερη σε ενεργειακή απόδοση κατηγορία θα παραμείνει σκούρο πράσινο και η χειρότερη σε κόκκινο.

Οι κατηγορίες σημάτων και τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα πρέπει να φέρουν σήμανση θα καθοριστούν από μια ομάδα εργασίας της Επιτροπής.

Η διαφήμιση των λευκών ειδών θα πρέπει να αναφέρουν την ενεργειακή απόδοση

Κάθε διαφήμιση που εστιάζεται στη κατανάλωση ενέργειας ή στην τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου οικιακής συσκευής θα πρέπει να αναγράφει και την ενεργειακή κατηγορία του προϊόντος. Η διαφήμιση με πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να βοηθά τους καταναλωτές να προβαίνουν σε επιλογές με βάση τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας των προϊόντων για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών τους μακροπρόθεσμα

Παρόμοια διάταξη θα εφαρμόζεται σε κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό, όπως εγχειρίδια χρήσης και φυλλάδια κατασκευαστών, είτε προσφέρονται σε έντυπη μορφή είτε στο Διαδίκτυο.

Ενεργειακό σήμα για βιομηχανικές συσκευές και άλλα προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια

Στο μέλλον, εμπορικά και βιομηχανικά προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια όπως ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης, προθήκες, βιομηχανικές συσκευές μαγειρικής, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και βιομηχανικοί κινητήρες θα πρέπει να φέρουν σήμα ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον, η υποχρέωση ενεργειακής σήμανσης θα εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, που δεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά "έχουν σημαντικό αντίκτυπο, άμεσο ή έμμεσο" στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως τα κουφώματα και οι υαλοπίνακες των παραθύρων ή εξωτερικές πόρτες, λέει το τελικό κείμενο.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο ενός έτους για την προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών τους στους νέους κανόνες σήμανσης.

Η οδηγία που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση την Τετάρτη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου νομοθετικού πακέτου που αφορά την ενεργειακή απόδοση. Η έκθεση του ΕΚ εκπονήθηκε από την ευρωβουλευτή Άννυ Ποδηματά (Σ & Δ, Ελλάδα). Μια ξεχωριστή έκθεση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, εγκρίθηκε την Τρίτη.


Ενεργειακή απόδοση κτιρίων μετά το 2020: Μόνο κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Την Τρίτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με στόχο μικρότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και περιορισμένη κατανάλωση σε όλη την ΕΕ, επιτρέποντάς της να πετύχει το στόχο της μείωσής κατά 20% το 2020. Οι οικοδομικοί κώδικες των κρατών μελών πρέπει να προσαρμοσθούν ώστε να επιβάλλουν σε όλα τα κτίρια που θα κατασκευάζονται από το τέλος του 2020 σχεδόν μηδενική κατανάλωση. Τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να αναβαθμιστούν, όπου είναι δυνατόν.


Σήμερα τα κτίρια εκπροσωπούν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και η βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για τις εκπομπές CO2.

Η οδηγία καθορίζει τους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση τόσο των νέων όσο και υφιστάμενων κτιρίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την επίτευξη αυτών των απαιτήσεων σε "επίπεδα βέλτιστου-κόστους".

Υψηλότερα πρότυπα για τα νέα κτίρια

Όλα τα κτίρια από το τέλος του 2020 πρέπει να πληρούν ψηλά πρότυπα ενεργειακής εξοικονόμησης και, σε μεγάλο βαθμό, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δημόσια κτίρια θα ανοίξουν το δρόμο δύο χρόνια νωρίτερα. Μέρος της χρηματοδότησης για τις εν λόγω αλλαγές θα προέλθουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων

Όπου αυτό είναι εφικτό η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων θα πρέπει να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων ανακαινίσεων. Κατά την ανακαίνιση, οι ιδιοκτήτες θα ενθαρρύνονται να εγκαθιστούν «έξυπνους μετρητές» και να αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης, ζεστού νερού και κλιματισμού με υψηλής απόδοσης εναλλακτικές λύσεις, όπως αντλίες θερμότητας. Θα απαιτούνται τακτικές επιθεωρήσεις των λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Η οδηγία που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση την Τρίτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης νομοθετικής δέσμης για την ενεργειακή απόδοση. Η έκθεση του ΕΚ εκπονήθηκε από την ευρωβουλευτή Silvia-Adriana Ţicău (S & D, Ρουμανία). Μια χωριστή έκθεση σχετικά με τη νέα σήμανση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ αναμένεται να εγκριθεί την Τετάρτη.

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

3η Ετήσια Έκθεση Κάκτων και άλλων Παχυφύτων

Κυριακή 09/05/2010 από τις 10.00πμ. - 07.00μμ
Χώρος Σπηλιών - Πάρκο της Ακρόπολης

Μετά την τεράστια επιτυχία των δύο προηγούμενων εκθέσεων , ο Σύνδεσμος Κάκτων και άλλων Παχυφύτων Κύπρου διοργανώνει την «3η Έκθεση Κάκτων και άλλων Παχυφύτων».
Την εκδήλωση θα εγκαινιάσει και φέτος ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου στις 11:30π.μ.

Την έκθεση στηρίζουν ο Δήμος Στροβόλου και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια ο χορηγός της εκδήλωσης είναι τα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ HOME GROW - ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ.

Για ακόμη μια φορά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει σπάνιους συλλεκτικούς κάκτους και άλλα παχύφυτα, καθώς και φυτά κατάλληλα για καλλιέργεια στους κυπριακούς κήπους.

Πωλήσεις Φυτών και Βιβλίων
Στο χώρο της εκδήλωσης όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια θα πωλούνται κάκτοι και άλλα παχύφυτα από φυτώρια και παραγωγούς από όλη την Κύπρο. Επίσης θα εισαχθούν από το εξωτερικό σπάνια είδη φυτών αποκλειστικά για την Έκθεση και θα υπάρχουν προς πώληση μοσχεύματα φυτών και μεγάλη ποικιλία σχετικών βιβλίων.

Euphorbia veneris

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης φέτος θα δίνονται πληροφορίες και θα πωλούνται φυτά του πανέμορφου ενδημικού μας παχύφυτου Euphorbia veneris που είναι ξηρανθεκτικό και κατάλληλο για τους κυπριακούς κήπους.

Διαγωνισμός Φυτών

Παράλληλα με την έκθεση θα γίνει και διαγωνισμός. Όλα τα φυτά που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα εκτεθούν για επίδειξη στο κοινό. Ο κριτής του διαγωνισμού μας φέτος θα είναι ο κ. Rene Zahra , πεπειραμένος κριτής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Κάκτων και άλλων Παχυφύτων της Μάλτας που ιδρύθηκε το 1951.

Δωρεάν το Οκτασέλιδο Φυλλάδιο «Ο έξυπνος κήπος»

Επιπρόσθετα θα διανέμεται δωρεάν το φυλλάδιο «Ο έξυπνος κήπος», το οποίο εκδόθηκε από τον Σύνδεσμο σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, με πληροφορίες για το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον κήπο μας τα παχύφυτα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Έλενα Αλωνεύτη στο τηλέφωνο 99 614686 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ealoneft@spidernet.com.cy.