Μοναδικοί επισκέπτες

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Illegal bird trapping in Cyprus: The real extent of the problem

Text Editors - Campaign: BirdLife Cyprus

Trapped in limes birds fed into a agonizing death due to exhaustion, hunger and thirst, or after falling into the hands of trappers! Read more here!


Παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο: Η πραγματική έκταση του προβλήματος

Σύνταξη κειμένου - εκστρατεία: Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Τα παγιδευμένα σε ξώβεργα πουλιά οδηγούνται σε ένα αγωνιώδη θάνατο, λόγω εξάντλησης, πείνας και δίψας, ή αφότου πέσουν στα χέρια των παγιδευτών! Διαβάστε περισσότερα εδώ!!!


Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ''ΕΣΥ ΤΙ Θ' ΑΛΑΣΣΕΣ'' ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 16-18 ΧΡΟΝΩΝ - EUROPEAN COMPETITION VIDEOS ''ESY TI TH' ALASSES'' FOR YOUNG PEOPLE 16-18 YEARS OLD

Είσαι νέος ή νέα μεταξύ 16 και 18 χρονών; Σε ενοχλούν τα σκουπίδια στις παραλίες και τις θάλασσες μας; Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό Βίντεο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου MARLISCO 'Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια' και διεκδίκησε μεγάλες υποτροφίες μέχρι και 50% στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ένα ταξίδι στη Βρέμη και πολλά άλλα! Προθεσμία για την υποβολή ιδεών/consepts μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Βίντεο MARLISCO 'Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια' (www.marlisco.eu), διεξάγεται ταυτόχρoνα σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλιο, Γαλλία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Γερμανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία και Τουρκία, με τη χρηματοδότηση του 7ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Έρευνα.

Στην Κύπρο ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους 16-18 χρονών και διεξάγεται σε 2 στάδια: στο πρώτο στάδιο, από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες (concepts) τους σε συνοπτικό ειδικό έντυπο που βρίσκεται στις πιο κάτω ιστοσελίδες. Οι 10 καλύτερες ιδέες θα επιλεγούν για να περάσουν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η υλοποίηση: να γίνουν, δηλαδή, οι ιδέες βίντεο!

Οι τρεις πρώτες ομάδες στην Κύπρο θα διεκδικήσουν υποτροφίες μέχρι και 50% στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε όποιο κλάδο επιθυμούν, για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Η νικήτρια ομάδα από την Κύπρο θα ταξιδέυσει μέχρι τη Βρέμη, όπου θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Τελετή για τις Μέρες Ναυτιλίας 2014 (Βρέμη, Γερμανία), που θα προβληθούν οι νικήτριες ταινίες. Και οι 10 ομάδες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένο και πιστοποιημένο σεμινάριο κατάρτισης για τη δημιουργία ταινιών, από την ομάδα εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και πολλά άλλα βραβεία.

Ο Διαγωνισμός Βίντεο στην Κύπρο πραγματοποιείται από την εταιρεία Συμβούλων - Ερευνητών Περιβάλλοντος ISOTECH, εταίρο του έργου MARLISCO, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τη στήριξη της εξειδικευμένης οπτικο - ακουστικής μονάδας ''Mediazone'' του Πανεπιστημίου.

Με την υποστήριξη του 7ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.marlisco.eu/video-contest.el.html - www.facebook.com/Marlisco.CY - www.isotech.com.cy


You're young or new between 16 and 18 years old? Annoy garbage on the beaches and our seas ? Take part in the video contest of the European Research Project MARLISCO 'Together for seas without garbage' and claimed large grants up to 50 % at the University of Nicosia, a trip to Bremen and many more! Deadline for submitting ideas / consepts until October 15, 2013.
The European Video Competition MARLISCO 'Together for seas without garbage' (www.marlisco.eu), at the same time is conducted in 14 European countries: Italy , Netherlands , United kings, France , Slovenia, Ireland , Romania , Germany , Cyprus, Bulgaria, Spain, Portugal , Denmark and Turkey , with fund of 7th European Research Framework .
In Cyprus, the competition is open to young people 16-18 years old and is conducted in two stages: the first stage, from 9 September to 15 October 2013 , contestants can submit their ideas (concepts) in a brief special form is the most following websites. The 10 best ideas will be selected to go through to the second stage of the competition which is the implementation : to make that ideas videos!
The top three teams of Cyprus will claim grants of up to 50% at the University of Nicosia , in whichever sector they wish, for all the duration of their studies. The winning team from Cyprus will be traveling to Bremen , where he will participate in the ceremony for the European Maritime Days 2014 (Bremen, Germany), where they will get showcase the winning films. All 10 teams will go to the second phase will have the opportunity to participate in specialized and certified seminar of training about making movies by the team of trainers of the University of Nicosia , and many other awards.
The Video Competition in Cyprus conducted by the
Environmental Consulting - Researchers firm, ISOTECH, partner of MARLISCO project, in collaboration with the University of Nicosia, with the support of specialized audio - filming unit '' Mediazone'' of the University .
With the support of the 7th European Framework Programme for Research.
More information:
www.marlisco.eu - www.facebook.com/Marlisco.CY - www.isotech.com.cy

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Eco tips II

Το δεύτερο άρθρο μας με οικολογικές συμβουλές αφορά αποκλειστικά την ανακύκλωση και το υλικό μας παραχωρήθηκε εκ μέρους της Green Dot και όσον αφορά τη δική μας πλευρά τις εφαρμόζουμε κατά γράμμα.. Ας δουμε μερικές συμβουλές για σωστότερη ανακύκλωση λοιπόν...

Κατηγορία PMD
 • Οι πλαστικές συσκευασίες, τα μεταλλικά κουτιά και οι συσκευασίες τύπου Tetrapak μπαίνουν στις διάφανες σακούλες ή στους μπλε κάδους!
 • Πιο συγκεκριμένα, εννοούμε: όλα τα πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, τα τενεκεδάκια και τις κονσέρβες, ανεξαρτήτως μετάλλου (αλουμινίου ή σιδήρου) και τις χάρτινες συσκευασίες ποτών, γάλακτος και αυγών (τύπου Tetrapak ή τις πλαστικές, όπως αναφέρουμε πιο πάνω).
 • Με τη χρήση ανακυκλώσιμου πλαστικού μειώνεται η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα κατά 2,5 φορές!
 • Με τη χρήση ανακυκλώσιμου πλαστικού εξοικονομούμε νερό της τάξεως του 90%!
 • Ένας τόνος πλαστικό αντιστοιχεί με 20.000 μπουκάλια των 2 λίτρων ή με 120.000 πλαστικές σακούλες για ψώνια, ενώ ένας τόνος αλουμίνιο αντιστοιχεί με 66.000 τενεκεδάκια!
 • Με κάθε τόνο ανακυκλωμένου πολυαιθυλένιου που παράγεται, εξοικονομούνται 1.8 τόνοι πετρελαίου!


Κατηγορία χαρτιού
 • Τα χαρτόκουτα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα διαφημιστικά που φτάνουν σωρηδόν κοντά μας, οι κενοί φάκελοι, τα άχρηστα - λόγω πολυκαιρίας, λήξης υποθέσεων κλπ. - έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα ξηρά χαρτιά μπαίνουν στις καφέ σακούλες ή στους καφέ κάδους ή δένονται σε δέματα!
 • Η κατηγορία του χαρτιού περιλαμβάνει όλα τα πιο πάνω, όπως και φωτοτυπικό χαρτί, χάρτινες συσκευασίες (τσιγάρων, φαρμάκων κλπ.) και οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από ξηρό, καθαρό χαρτί, εκτός από τις συσκευασίες τύπου Tetrapak (που, εδώ που τα λέμε, λόγω του ότι κυρίως χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υγρών, σε περίπτωση διαρροής καταστρέφουν το υπόλοιπο υλικό που βρίσκεται γύρω τους) οι οποίες μπαίνουν στην πιο πάνω κατηγορία!
 • 75% από κάθε δέντρο που κόβεται για να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του χαρτιού δεν χρησιμοποιείται καν γι' αυτό το σκοπό!
 • Με κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνεται (και παράλληλα διασώζωνται τα ανάλογα δέντρα που θα χρησιμοποιούνταν για την πρωτογενή κατασκευή αυτού του όγκου χαρτιού) μειώνεται κατά 95% η μόλυνση του αέρα!
 • Με κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνεται εξοικονομούνται 32 τόνοι νερού!
 • Χρειάζεται 70% λιγότερη ενέργεια για να κατασκευαστεί χαρτί εκ νέου από την ανακύκλωση παρά από το να κατασκευαστεί από πρώτες ύλες.
Κατηγορία γυαλιού
 • Τα μπουκάλια, τα βαζάκια και οι άλλες γυάλινες συσκευασίες μπαίνουν στους πράσινους κάδους! Σπασμένοι καθρέφτες, πορσελάνινα πιάτα και φλυτζάνια, καλό θα ήταν να αποφεύγονται!
 • Η κατηγορία γυαλιού περιλαμβάνει γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια και τυχόν άλλες γυάλινες συσκευασίες!
 • Με κάθε γυάλινο μπουκάλι που ανακυκλώνεται εξοικονομείται ενέργεια ίση με τη συνεχή χρήση μιας λάμπας για τέσσερις ώρες!
 • Το γυαλί μπορεί να ανακυκλώνεται συνέχεια χωρίς να χάνει από την ποιότητα του!
 • Με κάθε τόνο γυαλιού που ανακυκλώνεται, εξοικονομούνται 1,2 τόνοι πρώτων υλών!
 • Και το πιο απίστευτο: Χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο γυαλί, μειώνεται η μόλυνση του αέρα κατά 20%!

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Eco tips

Οι παρακάτω συμβουλές αποτελούν υλικό το οποίο εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Frederick σε κάποιο ημερολόγιο του και αφού τις διαβάσαμε και μας άρεσαν, σας τις μεταφέρουμε για να κρίνετε κι εσείς αν έχουμε δίκιο ή όχι.

 • Μοιραστείτε το όχημα σας για το πανεπιστήμιο ή τη δουλειά. Αν κάποιος ο οποίος μετακινείται προς τη δουλειά ή το πανεπιστήμιο του μοιραστεί το μεταφορικό του μέσο με κάποιο άλλο άτομο έστω και μία φορά την εβδομάδα, η τροχαία κίνηση μειώνεται κατά 12 - 15%.
 • Το οικολογικό αποτύπωμα είναι η μέτρηση των βλαβερών συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη όσον αφορά το ποσοστό των αερίων του θερμοκηπίου που παράγουν. Μερικοί ιστότοποι που μπορούν να υπολογίσουν το αποτύπωμα σας είναι: www.wwf.gr/footprint/, footprint.wwf.org.uk, www.carbonfootprint.com/calculator.html και www.carboncalculator.com.uk.
 • Μην αφήνετε τις συσκευές σας σε κατάσταση αναμονής. Οι τηλεοράσεις και οι υπολογιστές καταναλώνουν περίπου 85% του ηλεκτρισμού όταν είναι απλά αναμένα. Καλύτερα, λοιπόν, να τα σβήνετε από την πρίζα.
 • Σβήστε τον υπολογιστή σας κατά την διάρκεια της απουσίας σας για μεγάλες συναντήσεις και ραντεβού ή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σας. Έτσι, μπορείτε να εξοικονομήσετε το 20% της καθημερινής κατανάλωσης ρεύματος.
 • Μια βρύση που στάζει σπαταλά περίπου ένα λίτρο νερό την ώρα. Σε μία βδομάδα, το ποσό αυτό είναι ικανό να γεμίσει μια μπανιέρα. Το νερό είναι πολύτιμο! Διαφυλάξτε το!
 • Φυτέψτε φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία. Μεσογειακά φυτά όπως το δενδρολίβανο, η λεβάντα και το φασκόμηλο, είναι πολύ ανθεκτικά σε μεγάλες περιόδους ξηρασίας.
 • Αφήστε το φως του ήλιου να μπει στο χώρο! Μείωστε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κρατήστε τους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού ρεύματος σας χαμηλούς, αξιοποιώντας το φυσικό φως. Σκεφτείτε για την επιλογή χλωμών χρωμάτων στους τοίχους, τις οροφές και τα δάπεδα, καθώς και καθρέφτες, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζεται το φως της ημέρας.
 • Μην ξεχνάτε να βγάζετε από την πρίζα τους φορτιστές των συσκευών σας μετά τη χρήση τους. Αν τους αφήσετε στην πρίζα, συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια.
 • Διαβάστε τα e-mails σας μέσω του υπολογιστή. Μην τα τυπώνετε, εκτός αν είναι πραγματικά και ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση τυπώστε μόνο το κομμάτι που χρειάζεστε.
 • Πλύντε τα φρούτα και τα λαχανικά σας σε ένα μπωλ με νερό παρά κάτω από τρεχούμενη βρύση. Θα εξοικονομήσετε νερό, ενώ όσο σπαταλήσετε μπορείτε να το χρησιμοποιείσετε ποτίζοντας τα λουλούδια σας.
 • Απλώστε τη μπουγάδα έξω στον ήλιο. Τα στεγνωτήρια μπορεί να εξοικονομούν χρόνο αλλά κατασπαταλούν ηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ οικολογικότερο, λοιπόν, να απλώνετε τη μπουγάδα έξω στον ήλιο. Αν επιβάλλεται να χρησιμοποιήσετε στεγνωτήριο, καλό θα ήταν να στίψετε το επιπλέον νερό.
 • Πάρτε μαζί σας τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες σας κάθε φορά που πάτε για ψώνια. Χρησιμοποιώντας μια πάνινη τσάντα αντί για τέσσερεις πλαστικές σακούλες την εβδομάδα, θα μειώσει το ετήσιο οικολογικό σας αποτύπωμα κατά 8 κιλά.
 • Όταν περπατάτε μην αφήνετε τίποτα πίσω σας, ειδικά σκουπίδια. Αν συναντήσετε κάτι που άφησαν οι άλλοι πίσω τους, φερθείτε ευγενικά και μαζέψτε το.

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Το νέο κυπριακό λεξικό για το περιβάλλον

Με μεγάλη μας χαρά θα μπορούσαμε να σας παρουσιάζαμε δείγματα από το νέο κυπριακό λεξικό για το περιβάλλον, αλλά επειδή δυστυχώς δεν έχουμε υπ' όψιν μας μια τέτοια έκδοση, αρκούμαστε απλά στο να την προτείνουμε, αναφέροντας και μερικές λέξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτήν. Διαβάστε παρακαλώ...


Ανακύκλωση: Μια λέξη σχετικά άγνωστη στο ευρύτερο κυπριακό κοινό, που όσο κι αν ανακυκλώνεται η σημασία και η σημαντικότητα της, εξακολουθεί να μας παραμένει άγνωστη.
Αφαλάτωση: Εδώ και δεκαετίες προγραμματίζεται η κατασκευή δύο τέτοιων μονάδων, αλλά, ως είθισται, έργα ακούμε και έργα δεν βλέπουμε. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να μας... αφαλατώνουν.
Βαρεμάρα: Όρος απαραίτητος για την επόμενη ορολογία.
Βοήθεια: Μια λέξη που την γνωρίζεις μόνο όταν φτάνεις στο αμήν ή όταν βαριέσαι να κάνεις κάτι περισσότερο. Παραδείγματος χάριν, όταν είσαι άνεργος και βαριέσαι να ψάχνεις για δουλειά, παίρνεις μερικά μολυβάκια, ξυστρούλες, σβηστηράκια κλπ., και βγαίνεις στους δρόμους φωνάζοντας πως είσαι άνεργος και θες βοήθεια.
Γαλυφιές: Όρος συνώνυμος με τον επόμενο και το ίδιο απαραίτητος για την επίτευξη της δωρόδοκίας (βλ. λέξη).
Γλύψιμο: Εκτός από το γλύψιμο της γάτας μετά το φαϊ, υπάρχει και η άλλη επεξήγηση για το γλύψιμο, η οποία μας λέει ότι το γλύψιμο είναι μια ισομερής κατανομή εκροουμένων σαλιών χρησιμοποιουμένων για το λάδωμα της μηχανής που θα αποφέρει έννομο συμφέρον και αποτέλεσμα.
Διπλωματία: Οι όροι που θα χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τη δωροδοκία να φαίνεται ως πασχαλινό δώρο, ως ένδειξη αγάπης και εκτίμησης.
Δωροδοκία: Όρος που χρησιμοποιείται για να υποδείξει περιληπτικά το λάδωμα της μηχανής που θα μας φέρει κατά δική της αποκλειστικότητα το επιθυμητό για μας αποτέλεσμα.
Ελευθερία: Ένα... χάρισμα που ξέφυγε από τον Ύψιστο, ήρθε στους ανθρώπους καθαρά από λάθος και τους οδήγησε στη σημερινή τους κατάσταση.
Ευρώπη: Με αυτό το όνομα παρουσιάζεται ένα τεράστιο σύστημα τεράστιας και γερής δανειοδότησης, χωρίς την ανάγκη επιστροφής των χρημάτων αυτών, εκτός της περίπτωσης του βλάκα παραλήπτη, ο οποίος δεν ξέρει (ή κάνει πως δεν ξέρει) να τα παρουσιάζει όπως πρέπει και να τα χρησιμοποιεί όπως θέλει (και ΠΟΤΕ το αντίθετο). Κατα μιά λανθάνουσα έννοια, θεωρείται ως η ήπειρος στην οποία εντάχθηκε η Κύπρος (μόνο) πολιτικά για σκοπούς εθνικής και κρατικής προστασίας.
Ζωή: Το αγαθό που έχουμε και παλεύουμε (με τη στάση μας ενάντια στο περιβάλλον) να χάσουμε.
Ζώνη: Ό,τι δημιουργείται γύρω μας για να μας σώσει από κάποιο κίνδυνο. Συναντάται με διάφορους χαρακτηρισμούς όπως αντιπυρική, δασική, οικιστική, βιομηχανική, κτηνοτροφική, ασφαλείας, αυτοκινήτου, παντελονιού κ.ο.κ.
Η κενή θέση υπάρχει για να γεμίζει, όπως και το άδειο οικόπεδο επίσης, αλλά όχι απαραίτητα με μια πολυκατοικία.
Ηλιθιότητα: Λέξη η οποία δηλώνει τη σκόπιμη (ως επί το πλείστον) άγνοια των θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον. Κλασσικά παραδείγματα: "από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καεί", "αφού δεν ξέρω, δεν με νοιάζει να μάθω κιόλας". Είναι συνώνυμο με την αναισθησία (βλ. λέξη).
Θεοπέμπτου, Χαράλαμπος: Η θέση του στον κρατικό μηχανικό και η απρόσκοπτη συγκέντρωση του περί του να ασκεί τα καθήκοντα του σε αυτή τη θέση, τον κάνουν να φαίνεται σαν ένας μικρός Θεός. Γιατί είναι ένας. Και μοναδικός.
Θεός: Μας βλέπει και μας κρίνει. Απλά.
Ικρίωμα: Η δοκός από την οποία κρέμεται ο πλάνητης κι εμείς τον σπρώχνουμε όλο και περισσότερο να πέσει στο κενό.
Καινότομια: Όρος που υποδηλώνει κάτι καινούριο, συνήθως πρακτικό, όπως λόγου χάριν τα υβριδικά (και πρωτίστως οικονομικά) αυτοκίνητα.
Κύπρος - Σαχάρα, σημειώσατε Χ. Γιατί κατά βαρβάρων δωρούμενοι οδεύουμε πλέον.
Λάδωμα: Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδιόρθωση μιας μηχανής, μάλλον σκουριασμένης.
Λατομεία: Φυτρώνουν σαν μανιτάρια καθ' όλη την επικράτεια της Κύπρου, και όπως πολυ σωστά καταλάβατε, σαν να μη φτάνουν τα παράνομα της δημοκρατίας μας, έχουμε και τα παράνομα των παρανόμων και τούμπαλιν. Μια πρόχειρη ματιά στον Πενταδάκτυλο (και δεν εννοώ μόνο την γεμάτη από νοήματα μούντζα του, αλλά ολόκληρη την οροσειρά) θα σας δώσει, νομίζω, να καταλάβετε τι εννοούμε ότι συμβαίνει στην επικράτεια της Λ-Ατομικής Δημοκρατίας.
Μέσο: Κατά μία έννοια, είναι το μέρος μιας μηχανής, το οποίο επιταχύνει την εκάστοτε διαδικασία. Κατά μία λανθάνουσα έννοια, είναι το κέντρο μιας οριοθετημένης απόστασης.
Μηχανή: Οποιαδήποτε ομάδα (από ανθρώπους, εξαρτήματα κλπ.) εργάζεται για το (όχι απαραίτητα) έννομο συμφέρον κάποιου. Εκτός της έννοιας της μοτοσυκλέτας, συναντάται με διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς, όπως: κρατική, πακεταρίσματος, αυτοκινήτου κλπ.
Νεολαία: Οι νέοι άνθρωποι ενός χωριού, μιας πόλης, ενός κράτους, ολόκληρου του πλανητη. Όλες οι ευθύνες έχουν μετατεθεί πάνω της, ακόμα και η (τελευταία, ίσως) προσπάθεια για διάσωση του πλανήτη, και απο κει και πέρα έχει αφεθεί στο έλεος της.
Νούσιμος: Άνθρωπος με νου, έξυπνος, φρόνιμος, οικολόγος.
Ξεκλήρισμα: Όρος που υποδηλώνει την ολοκληρωτική καταστροφή μιας οικογένειας, ενός έθνους/κράτους, ενός δάσους, ενός πλανήτη.
Ξεκουφαίνω τον κόσμο για το καλό του, αλλά αγρόν ηγόρασεν...
Όριο: Σημείο τερματισμού, σημείο που διαχωρίζει το ανεκτό από το μη ανεκτό.
Όρος: Λέξη η οποία χρήζει επεξήγησης ή/και ανάλυσης. Βουνό, όπως π.χ. το όρος Σινά, που θα πρέπει να πάμε να προσευχηθούμε μπας και μας λυπηθεί ο Ύψιστος (βλ. λέξη).
Πάφος: Η επαρχία με την κατ' αναλογία μεγαλύτερη, ίσως, δασική έκταση ανά το παγκύπριο, την οποία έκταση ζητούν οι κυνηγοί προς χρήση μέσω αντιπροσώπου τους στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ επιτροπή του προγράμματος NATURA 2000.
Προσευχή: Η παράκληση που πρέπει να κάνουμε, μαζί με καμιά μετάνοια, μπας και μας λυπηθεί λιγάκι ο Ύψιστος.
Ράθυμος: Ο γεμάτος όρεξη για δουλειά άνθρωπος που βρήκε θέση στον κρατικό μηχανισμό, οπότε αναγκάζεται να δουλεύει τον κόσμο.
Ρόδα: Τα τριαντάφυλλα στην καθαρεύουσα, τα οποία ως λουλούδια που είναι, προσπαθούμε να τα εξαλείψουμε. Οποιαδήποτε προσπάθεια εξομοίωσης με τα ρόδια απορρίπτεται εξ' αρχής.
Σταματημός: Το τέρμα, το τέλος που δίνεται ή πρέπει να δίνεται σε μια διαδικασία, όπως η γραφειοκρατία, η καταστροφή του πλανήτη κλπ.
Σώστε οτιδήποτε. Τον πλανήτη, τα δέντρα, τα ζώα, τους συνανθρώπους σας, τους εαυτούς σας. Κάτι τέλοσπαντων.
Τρένο: Μπορεί να φαίνεται ψιλοάσχετο, αλλά δεν είναι τόσο όσο φαίνεται, διότι: 1. εκφράζεται η άποψη ότι θα ήταν πολύ πρακτικό αν επαναδημιουργείτο στην Κύπρο και 2. Ένα τέτοιο μας μεταφέρει χωρίς οδηγό και μα ς πηγαίνει κατά βαρβάρων.
Υβριδικά αυτοκίνητα: Αγοράστε τα! Δεν δαγκώνουν, ούτε επιτίθενται! Επιχορηγούνται κιόλας...
Ύψιστος: Ο τελικός κριτής.
Φρένο: Βοηθητικό εξάρτημα ή εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται στο σταμάτημα.
Φήμες πολλές, φήμες καλές και φήμες απαραίτητες. Λένε, τάχα, ότι αντέχουμε (σαν πλανήτης) μέχρι το 2020, το 2050, το 2100...
Χάροντας: Εκτός από τον διαχειριστή του ομώνυμου ιστολογίου, έτσι ονομάζεται και αυτός γλυκύτατος κυριούλης που βλέπει τον πλανήτη και κτίζει δωμάτια.
Χρώματα: Ένα εκ των ειδών προς εξαφάνιση ανά το παγκόσμιο.
Ψήλωμα: Μικρός λόφος, ακόμα ένα είδος προς εξαφάνιση.
Ψαχουλεύω, μαθαίνω, ενημερώνομαι για την κατάσταση του πλανήτη. Εσύ?
Ωα: Οι περισσότεροι τα γνωρίζουν ως αυγά: Σιγά τ' αυγά που λένε...


Αυτά ήταν μερικά δείγματα του νέου κυπριακού λεξικού για το περιβάλλον κι ελπίζουμε να σας βρήκαμε σύμφωνους στην πρόταση για τη δημιουργία μιας τέτοιας έκδοσης.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

The accession of Cyprus to the EU - What has changed in our lives?


Parameter: Environment

Environmental protection is crucial for the quality of life for present and future generations. The environmental policy of the EU based on the belief that high environmental standards stimulate innovation and business opportunities. The economic, social and environmental policies are closely intertwined with each other.

In the '90s, the EU imposed the use of the catalyst, the small, ie, reactor turning harmful exhaust gases into more environmentally friendly substances on all new gasoline vehicles. By using the catalyst decreased significantly, compared with previous years, rates of nitrogen oxide, hydrocarbons, carbon monoxide and particulate emissions, which are all harmful substances for health, nature and quality of air.

The European Ecolabel, introduced in 1992, helps consumers identify environmentally friendly products and make more informed purchases. The flower symbol is awarded to products or services, according to certified independent audit firms, meeting the most stringent environmental and quality criteria.

Based on harmonizing legislation, Cyprus aftokinitistes informed about fuel economy and emissions of carbon dioxide from new passenger cars offered for sale to help them make the right choice. The above applies throughout the EU in the strategy to reduce carbon dioxide emissions from cars.

The audience actively participates in decisions on environmental issues and in particular the procedure for waste gas emission permits. Noted that the public, among others, may be informed and to submit representations regarding the content of applications and is actively involved in conducting public hearings before granting the authorization from the Minister of Labour and Social Insurance.

The website of the European Pollutant Emission Register (EPER): http://www.eper.cec.eu.int provides access to information on the annual emissions of 12,000 installations in the states - members of EU Cypriot citizens can learn about the emissions from 70 industrial plants in Cyprus and to compare them with plants in other cities or other European countries.

By joining the Electricity Authority of Cyprus (EAC) in various community projects reduce air pollution were significant improvements in the environmental field. A typical example is the participation in the trading scheme for greenhouse gas emissions within the Community. So, regarding the future development program for power plants, the EACdirected to the introduction of best available techniques to minimize emissions.

Water Quality

Cyprus must comply fully with the requirements and timetable of the EU Framework Directive 2000/60 Water and Directive 91/271/EEC on urban waste water. The main objective of Directive 2000/60 for water is to prevent further deterioration of all waters and to achieve good status by 2015.

Cyprus, within the framework of Council Directive 91/271/EEC on municipal (household) waste, has established a program of the directive in 42 settlements.

The effective implementation of the above directives, creates the conditions necessary to support a policy that encourages adequate and effective protection and rational management and exploitation of precious water resources for the benefit of Cypriot citizens.

The EU publish annually a report on bathing water in order to inform the public about the quality of bathing areas in the states - members of the Community. Online at http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl, every European citizen can gain a personal understanding of the quality of bathing waters and to determine whether it is safe or contaminated in level dangerous to health.

Cyprus is in compliance with EU hygiene standards, hence the water quality at beaches, according to the 2007 report is excellent. The island has the cleanest beaches in Europe by both microbiological and chemical point of view from so many places there is the "blue flag" for Europe, the well-known signal for our excellent beaches. The bathing water quality and cleanliness of the beaches are key factors in protecting public health and tourism development.

Oils and gases quality


The performance by the State of systematic quality control of petroleum products and fuels (such as that recently, with extremely reduced prices at some stations) so that the specification of fuel used in Cyprus to comply with the specifications determined by individual acts EU, ensures high quality products to benefit the environment and health of citizens.

With the implementation of the acquis communautaire, has banned the use of leaded gasoline, while also decreased the content of sulfur in diesel fuel and heating by 50 times. The EU promoted the creation of more fuel-friendly environment.

Industrial pollution

The EU attaches great importance to environmental protection. The increased environmental obligations of firms operating in the EU generate the need for additional investment [eg Corporate Social and Environmental Responsibility (E.K.P.E.) climate neutral shops etc.]. For this purpose, the member states - incl Cyprus, provide assistance to industry in the form of state aid, to comply with new regulations and to develop activities such as recycling activities (something the Cypriot company importer known baby diaper applied for years reciprocation gifts as incentives or known Cypriot company that produces chips, which receives from its customers paperboard packaging systems still crowned with complete success), which help to promote greater environmental protection.

With the accession of Cyprus to the EU, available funds in the annual state budgets to protect the environment from industrial pollution have almost tripled: from 250,000 pounds (427,150.36 euros) to 700,000 pounds (1,196,021.01 euros ). State aid for environmental protection offer major benefits wide dispersion, as contributing to improving the quality of life of all citizens.

Forests

With our accession to the EU established special protection areas, areas for habitat creation and measures to restore damaged habitats. The Union's objective is the preservation, conservation, preservation or restoration of a sufficient diversity and area of ​​habitats for all species of wild birds.

With co-financing of the EU, public authorities carry out works to improve the social and ecological role of forests. These projects are either stimulating the supply of recreational opportunities in the public forests and development of tourism (such as environmental education centers, construction of picnic and camping sites, etc.) or the protection of nature and water (for example, conservation and enhancement of biodiversity and the protection of species of flora and fauna).

However, individuals who wish can receive financial assistance through the Rural Development Plan to develop projects such as afforestation, forest protection and rural fires and modernization of sawmills.


Republished from "Green Shield" newspaper, issue of October 2008.