Μοναδικοί επισκέπτες

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Ανακυκλώσιμες συσκευασίες που συλλέγονται από την Green Dot Κύπρου

Οικιακές Συσκευασίες

Οικιακά απόβλητα συσκευασίας θεωρούνται τα απόβλητα συσκευασίας που παράγονται στα νοικοκυριά. Οι συσκευασίες αυτές περιλαμβάνουν ως σύνολο, όλους τους τύπους υλικών συσκευασίας (χαρτί-χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, ξύλο και μικρές ποσότητες άλλων υλικών). Οι μεγαλύτερες όμως ποσότητες αυτών των συσκευασιών αποτελούνται από τα ακόλουθα υλικά:


(α) χαρτόκουτα και άλλα χαρτιά,
(β) γυάλινα μπουκάλια και βάζα,
(γ) πλαστικά μπουκάλια, βάζα και μεμβράνες,
(δ) αλουμινένια τενεκεδάκια ποτών,
(ε) κονσέρβες σε μεταλλικές συσκευασίες.


GDC bullet Κατηγορίες διαλεχθέντων οικιακών συσκευασιών στη πηγή (νοικοκυριό)

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη συλλογής καλής ποιότητας υλικών ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, έχει αποφασιστεί να εφαρμοστεί ένα Σύστημα με τρείς κατηγορίες συσκευασιών που πρέπει να διαχωρίζονται στα νοικοκυριά και να συλλέγονται ξεχωριστά.

GDC Bullet Οι τρείς κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

1.Κατηγορία PMD (Plastics, Metals and Drink Cartons): Πλαστικές μπουκάλες, δοχεία και βάζα από PET, PE και HDPE, μεταλλικές συσκευασίες (αλουμίνιο και λευκοσιδηρές συσκευασίες), και συσκευασίες ποτών τύπου (tetrapak).

2. Κατηγορία Χαρτιού: Ξηρά χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια συσκευασίας μαζί με εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου και διαφημιστικά έντυπα.

3.Κατηγορία Γυαλιού: Γυάλινα μπουκάλια και βάζα και άλλες γυάλινες συσκευασίες όλων των χρωμάτων.


GDC Bullet Διαλογή των Οικιακών Συσκευασιών στην πηγή (νοικοκυριό) και Τρόπος Συλλογής

Αυτές οι τρεις κατηγορίες υλικών πρέπει να διαχωρίζονται στα νοικοκυριά από τα υπόλοιπα στέρεα απορρίμματα και να διατηρούνται σε ξεχωριστές μονάδες προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι σπιτιού η σακούλια), αφού η συλλογή τους είναι ξεχωριστή και με διαφορετική συχνότητα.

Στα αστικά και περιαστικά κέντρα η συλλογή του Χαρτιού και του PMD (σακούλα με τις διάφορες συσκευασίες τύπου PMD) γίνεται από σπίτι σε σπίτι (kerbsitecollection), όπως γίνεται με τα υπόλοιπα στερεά δημοτικά απορρίμματα σήμερα. Αντίθετα, η συλλογή του γυαλιού γίνεται με το Σύστημα των νησίδων (bringsystem) όπου ο πολίτης πρέπει να μεταφέρει τα υλικά σε προκαθορισμένα σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί ειδικοί κάδοι για το γυαλί.

Σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές που δεν αποτελούν αστικά και περιαστικά κέντρα η συλλογή όλων των κατηγοριών γίνεται με την βοήθεια νησίδων στις οποίες ο πολίτης μπορεί να μεταφέρει και τις τρεις κατηγορίες υλικών που συλλέγει η GREENDOT ΚΥΠΡΟΥ και να τις τοποθετήσει στον κατάλληλο κάδο.


Η συλλογή όλων των κατηγοριών γίνεται από υπεργολάβους συλλογής οι οποίοι εργοδοτούνται από το Σύστημα μέσα από διαδικασίες διαγωνισμών. Ελάχιστα απαιτούμενα από τους υπεργολάβους αποτελούν, η σχετική εμπειρία σε παρόμοια έργα και η τήρηση των σχετικών νομοθεσιών και ιδιαίτερα το θέμα της αδειοδότησης τους για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων αυτού του τύπου.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

GDC Bullet Συλλογή Κατηγορίας PMD

PMD

Όλες οι συσκευασίες που ανήκουν στην κατηγορία του PMD πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο σακούλι του PMDτης GREENDOT ΚΥΠΡΟΥ. Τα σακούλια του PMD είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις υπεραγορές της περιοχής σας.

Αν κατοικείτε σε μονοκατοικία τότε το σακούλι PMD συλλέγεται από το πεζοδρόμιο σας. Αν κατοικείτε σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία, αλλά τα σκύβαλα σας συλλέγονται από ειδικό μεγάλο κάδο κοντά στο σπίτι σας, τότε θα προσέξετε ότι δίπλα από τον κάδο αυτό πιθανόν να έχει τοποθετηθεί ένας άλλος κάδος χρώματος μπλε, με τα διακριτικά της GREENDOT ΚΥΠΡΟΥ. Σε αυτό τον κάδο τοποθετείστε μόνο τα σακούλια του PMD. Αν δεν έχει τοποθετηθεί μπλε κάδος τότε η συλλογή γίνεται από το πεζοδρόμιο.

Η συχνότητα συλλογής του PMD είναι μια φορά την εβδομάδα. Η συλλογή γίνεται με συνηθισμένα απορριμματοφόρα συμπίεσης τύπου πρέσας με χαμηλή συμπίεση ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω διαλογή των υλικών.

Η ημέρα συλλογής του PMD είναι η ίδια με την ημέρα συλλογής του χαρτιού και διαφέρει ανάλογα με τον τόπο διαμονής.

GDC Bullet Συλλογή Κατηγορίας Χαρτιού

PaperΗ κατηγορία του χαρτιού συλλέγεται ξεχωριστά από τα σπίτια των πολιτών (kerb site collection) μαζί με το PMD, αλλά με συνηθισμένα απορριμματοφόρα συμπίεσης τύπου πρέσας.

Τοποθετήστε τα ανακυκλώσιμα υλικά έξω από το σπίτι σας στο πεζοδρόμιο, στο ειδικό καφέ σακούλι του χαρτιού το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τις υπεραγορές, είτε σε ένα χαρτοκιβώτιο, είτε δεμένα σε δέμα, είτε σε πλαστικό κιβώτιο που μπορείτε να προμηθευτείτε από κατάστημα DIY και υπεραγορές, το οποίο αφού αδειάσει σας επιστρέφεται για να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Τα υλικά μετά τη συλλογή τους, μεταφέρονται σε μονάδα διαχείρισης χαρτιού η οποία επιλέγεται με διαγωνισμό. Η μονάδα έχει την ευθύνη να διαχειριστεί τα υλικά και να τα προωθήσει για ανακύκλωση στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

Η ημέρα συλλογής του χαρτιού είναι η ίδια με την ημέρα συλλογής του PMD και διαφέρει ανάλογα με τον τόπο διαμονής.GDC Bullet Συλλογή Κατηγορίας Γυαλιού

http://www.greendot.com.cy/GetFile.aspx?aliaspath=/PhotosImages/Images/Image_5_jpgΗ κατηγορία του γυαλιού συλλέγεται από μόνο του και ξεχωριστά από άλλα υλικά και είναι το μόνο που δεν συλλέγεται από σπίτι σε σπίτι, αλλά συλλέγεται με το Σύστημα των νησίδων (bringsystem). Για τη συλλογή του, τοποθετούνται ειδικοί κάδοι τύπου καμπάνας σε σημεία που επιλέγονται μαζί με τις τοπικές αρχές.

Όλα τα χρώματα γυαλιού (διάφανο, καφέ, πράσινο, μπλε κ.α.), συλλέγονται ανάμεικτα αφού με βάση τη διερεύνηση που έγινε, δεν βελτιώνεται αισθητά η αξία του υλικού εάν διαχωριστεί το διάφανο από τα άλλα χρώματα.


Η συλλογή του υλικού γίνεται από υπεργολάβους που επιλέγονται μέσα από διαγωνισμούς και με τη χρήση ανοικτού φορτηγού με ειδικό γερανό αδειάσματος κάδων τύπου καμπάνας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Η συλλογή των τριών κατηγοριών γίνεται με την μέθοδο των νησίδων (bringsystem) στις οποίες οι πολίτες μεταφέρουν τις συσκευασίες τους αφού πρώτα τις διαχωρίσουν στις τρείς κατηγορίες που αναφέραμε πιο πάνω. Κάθε νησίδα αποτελείται από 2 καφέ κάδους για το χαρτί, 2 μπλε κάδους για το PMD και ένα πράσινο κάδο τύπου καμπάνα για το γυαλί.

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ PMD ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΗΣΙΔΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Τρίτη βράδυ

ΛΑΤΣΙΑ: Κυριακή βράδυ

ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ: Πέμπτη βράδυ

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Σε τρεις τομείς:

Τομέας 1: Ανατολικά του Πεδιαίου και βόρεια της Λεώφ. Σπύρου Κυπριανού (πρώην Λεωφ. Τροόδους): Παρασκευή βράδυ

Τομέας 2: Νότια της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού (πρώην Λεωφ. Τροόδους) και νοτιοανατολικά της Λεωφ. Λεμεσού: Κυριακή βράδυ

Τομέας 3: Δυτικά του Πεδιαίου: Δευτέρα βράδυ

ΕΓΚΩΜΗ: Τετάρτη βράδυ

ΆΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ: Τετάρτη βράδυ

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ: Δευτέρα βράδυ

ΛΕΜΕΣΟΣ, Σε δύο τομείς:

Τομέας 1: Βόρεια των Λεωφ. Πάφου και Μακαρίου ΙΙΙ, μέχρι τη Λεωφ. Αγίας Ζώνης: Πέμπτη βράδυ

Τομέας 2: Νότια των Λεωφ. Πάφου και Μακαρίου ΙΙΙ και ανατολικά της Λεωφ. Αγίας Ζώνης (συμπερ. και των λεωφόρων αυτών και στις 2 πλευρές του δρόμου): Παρασκευή βράδυ

ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ: Κυριακή βράδυ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Δευτέρα βράδυ

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ: Τρίτη βράδυ

ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ: Τετάρτη βράδυ

ΥΨΩΝΑΣ: Κυριακή βράδυ

ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ: Τρίτη βράδυ

ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ: Τρίτη βράδυ

ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ: Τετάρτη βράδυ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου