Μοναδικοί επισκέπτες

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Illegal bird trapping in Cyprus: The real extent of the problem

Text Editors - Campaign: BirdLife Cyprus

Trapped in limes birds fed into a agonizing death due to exhaustion, hunger and thirst, or after falling into the hands of trappers! Read more here!


Παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο: Η πραγματική έκταση του προβλήματος

Σύνταξη κειμένου - εκστρατεία: Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Τα παγιδευμένα σε ξώβεργα πουλιά οδηγούνται σε ένα αγωνιώδη θάνατο, λόγω εξάντλησης, πείνας και δίψας, ή αφότου πέσουν στα χέρια των παγιδευτών! Διαβάστε περισσότερα εδώ!!!