Μοναδικοί επισκέπτες

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Ανακοινώσεις

1) Προκήρυξη για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+

Στις 5 Μαΐου 2010 ανακοινώθηκε η 4η προκήρυξη στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE+:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:114:SOM:EN:HTML

Σχετική ανακοίνωση, καθώς και λεπτομέρειες για την Ενημερωτική Ημερίδα στις 30.6.2010 έχουν τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σχετικές πληροφορίες για τους όρους της προκήρυξης θα βρείτε εδώ: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, την αρμόδια αρχή για το Πρόγραμμα, μέχρι την Τετάρτη 1.9.2010. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή θα υποβάλει τις προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου θα γίνει και η αξιολόγησή τους. Η υλοποίηση των προτάσεων που θα εγκριθούν αναμένεται να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2012.
Στοιχεία Επικοινωνίας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες:

Ειρήνη Κωνσταντίνου, Λειτουργός Περιβάλλοντος Α’ iconstantinou@environment.moa.gov.cy τηλ.22408930, τηλεομ. 22774945
Μαριλένα Παπασταύρου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, mpapastavrou@environment.gov.cy
τηλ. 22408926, τηλεομ. 22774945

2) Διαβουλεύσεις για το νερό
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 14(1) (γ) της ΟΠΥ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
Ημερίδες Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο το Προσχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων της Κύπρου

Λευκωσία 16 Ιουνίου 2010
Λεμεσός 23 Ιουνίου 2010
Πάφος 28 Ιουνίου 2010
Λάρνακας/Αμμοχώστου 29 Ιουνίου 2010

Όλες οι πληροφορίες μαζί με τις πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες και επεξηγήσεις εδώ:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/E3F4963642BAE48FC225773100351DCA?opendocument

3) Cyprus CSR Media Initiative

Λεπτομέρειες για την πιο πάνω πρωτοβουλία θα βρείτε εδώ:
http://theopemptou.com/portal/envieconomy/csrmediainitiative.html, όπως επίσης και τα 2 πρώτα φιλμάκια.
Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πιο πάνω πρωτοβουλία σαν μέρος της Εταιρικής Περιβαλλοντικής τους Ευθύνης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο ctheopemptou@ec.gov.cy?Subject=Media%20CSR

Όλες οι εκδηλώσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου εδώ: http://theopemptou.com/portal/agenda.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου