Μοναδικοί επισκέπτες

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Illegal bird trapping in Cyprus: The real extent of the problem

Text Editors - Campaign: BirdLife Cyprus

Trapped in limes birds fed into a agonizing death due to exhaustion, hunger and thirst, or after falling into the hands of trappers! Read more here!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου