Μοναδικοί επισκέπτες

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Το κλίμα της γης αλλάζει

Η μόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον πρόβλημα της εποχής μας, λόγω σοβαρών αλλοτροιώσεων που οφείλονται στον ίδιο τον άνθρωπο.

Η περιβαλλοντική ευθύνη, αφορά όλους μας. Γι' αυτό και κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα πρέπει να κινητοποιηθεί με το δικό της τρόπο, με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων με απότερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης ανάμεσα στους πολίτες.

Η ΟΠΑΠ Κύπρου, στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, μεταξύ άλλων ενεργειών, προχώρησε στην ανακύκλωση όλων των παλαιών τερματικών μηχανών της, δρομολογεί την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού σε αριθμό πρακτορείων της και στηρίζει το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον και ταυτόχρονα να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής των πολιτών, ετοίμασε μερικά κείμενα, όπως το παρών κείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου