Μοναδικοί επισκέπτες

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Tελική προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για τα αιωρούμενα σωματίδια (σκόνη) 2

Ανακοίνωση ΕΕ στις 18/03/2010

Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα: H Επιτροπή συνεχίζει τη δράση για τα επίπεδα λεπτοσωματιδιακής ρύπανσης και διοξειδίου του θείου στα κράτη μέλη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε διαδικασίες παράβασης εναντίον πέντε κρατών μελών που δεν συμμορφώθηκαν με τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όσον αφορά ειδικά τα επικίνδυνα αερομεταφερόμενα σωματίδια που είναι γνωστά ως ΑΣ10. Τα σωματίδια αυτά, που εκπέμπονται κυρίως από τη βιομηχανία, τις μεταφορές και την αστική θέρμανση, είναι δυνατό να προκαλέσουν άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο του πνεύμονα και πρόωρο θάνατο. Η Σλοβενία και η Σουηδία παραπέμπονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενώ στην Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία έχουν σταλεί τελικές γραπτές ειδοποιήσεις. .....

.....................

Αν και η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία υπέβαλαν γνωστοποιήσεις για παρατάσεις, η Επιτροπή απέρριψε τις περισσότερες από τις γνωστοποιηθείσες ζώνες ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα επειδή δεν τηρήθηκαν όλοι οι όροι που απαιτεί η οδηγία[1]. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει σε αυτά τα τρία κράτη μέλη τελική προειδοποιητική επιστολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου