Μοναδικοί επισκέπτες

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Υποδείγματα για να "πρασινίσεις"! - Models for make yougreen!

Το παρών άρθρο δημοσιεύθηκε το 2008 στο "Περιοδικό".

Σε εκστρατεία διάσωσης του πλανήτη επιδίδονται οι ισχυρές χώρες, παρουσιάζοντας μέτρα για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η Γερμανία, η έκτη πιο ρυπογόνα χώρα στον κόσμο, πήρε 29 μέτρα για τη μείωση των εκπομπών των ρυπογόνων αερίων, περιλαμβανομένων "οικολογικών φόρων" για τα φορτηγά και αυστηρότερων κανόνων, ούτως ώστε τα νέα κτίρια να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, θα αυξήσει τις επενδύσεις της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο μέχρι το 2020 το 30% της συνολικής παραγωγής ενέργειας να προέρχεται από αυτές. Η Γαλλία προωθεί μια σειρά οικολογικών μέτρων - από την ανταμοιβή των οδηγών που χρησιμοποιούν οχήματα βενζίνης (όπως γίνεται και στη χώρα μας, πλέον, με τα υβριδικά) εώς τη μείωση των κατασκευαστικών έργων οδοποιίας και την υποχρεωτική ανακαίνιση όλων των δημοσίων κτιρίων με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

This Article was published in 2008, on "Periodiko".

In the campaign to rescue the planet engage the powerful countries, presenting measures to combat global warming. Germany, the sixth most polluting country in the world, took 29 steps to reduce emissions of polluting gases, including "green taxes" on goods and stricter rules, so that new buildings areenvironmentally friendly. It will increase its investment in renewable energy by 2020 target by 30% of the total production of energy from them. France is promoting a series of environmental measures - by rewarding drivers who use gasoline (as is done in our country, now, in hybrids) to reduce the construction of roads and the renovation required of all public buildings to limit energy consumption.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου