Μοναδικοί επισκέπτες

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Προστασία των δασών - Protecting the forests

Το δάσος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πηγή ζωής, χαράς και διασκέδασης για τον άνθρωπο. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας στη φύση και κατ' επέκταση της ποιότητας ζωής όλων μας. Παρ' όλα αυτά το δάσος κινδυνεύει από πολλούς και ποικίλους παράγοντες, με κυριότερο τη φωτιά. Οι αρνητικές επιπτώσεις των πυρκαγιών είναι πολλές: υποβαθμίζεται το περιβάλλον, διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος, διαβρώνεται το έδαφος, δημιουργούνται χείμαρροι και πλημμύρες, επηρεάζεται το μικροκλίμα, καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου, και ζημιώνεται η οικονομία και η φυσική ομορφιά ενός τοπίου.


Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε στο δάσος:

 • Αν πάμε εκδρομή στο δάσος, ανάβουμε φωτιά για την ετοιμασία ή το ζέσταμα φαγητού μόνο στις ειδικές ψησταριές που υπάρχουν στους εκδρομικούς χώρους και πουθενά αλλού.
 • Σταθμεύουμε το αυτοκίνητο μας στους χώρους στάθμευσης, ποτέ κοντά στα τραπέζια.
 • Το άναμμα φωτιάς με ξύλα του δάσους δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφοδιαστούμε με κάρβουνα.
 • Πριν εγκαταλείψουμε το χώρο σβήνουμε όλα τα κάρβουνα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν αφήσαμε κανένα αναμμένο κάρβουνο.
 • Δεν πετάμε αναμμένα σπίρτα, αποτσίγαρα ή άλλα εύφλεκτα υλικά παρά μόνο στο σταχτοδοχείο του αυτοκινήτου μας ή στην ψησταριά (αν δεν πήραμε τον δρόμο της επιστροφής), γιατί μπορεί να προκαλέσουμε πυρκαγιά.
 • Δεν αφήνουμε ποτέ σκουπίδια διάσπαρτα στο χώρο. Αν δεν υπάρχουν σκυβαλοδοχεία, τα παίρνουμε μαζί μας.

 • Δεν κόβουμε, ούτε ξεριζώνουμε φυτά, καθώς επίσης ουδέποτε δεν χαράζουμε τους φλοιούς των δέντρων.
 • Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το δάσος αποτελεί την φυσική κατοικία για πουλιά και ζώα, άρα κατά συνέπεια δεν τα παρενοχλούμε με κανένα τρόπο και για καμιά αιτία.
 • Αποφεύγουμε το κάπνισμα και το φαγητό στα μονοπάτια μελέτης της φύσης.
 • Επίσης, δεν κυκλοφορούμε σε αυτά με ποδήλατα ή μοτοποδήλατα.
 • Ποτέ δεν συνοδευόμαστε στα μονοπάτια από κατοικίδια εκτός κι αν είναι ξεκάθαρο ότι επιτρέπεται η διακίνηση τους εντός των μονοπατιών αυτών.
 • Προτρέπουμε και τους άλλους επισκέπτες να τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς του συγκεκριμένου χώρου.
 • Δεν κάνουμε άσκοπους θορύβους. Σεβόμαστε την ησυχία των άλλων παρευρισκομένων.
 • Αν αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά μέσα ή κοντά στο δάσος, καλούμε αμέσως το 1407 (24/7, χωρίς χρέωση).

The forest, as we all know, is a source of life, joy and entertainment for people. It is an important factor in maintaining the ecological balance in nature and the quality of life for us all. Nevertheless, the forest is at risk from many factors, most notably fire. The negative effects of fire are many: environmental degradation, disturbing the balance of the ecosystem, eroded soil, creating torrents and floods, affecting the microclimate, destroyed the flora and fauna, and harmed the economy and the natural beauty of a landscape.


What should and should not do when we are in the forest:

 • If you go on an excursion in the forest, lit a fire to prepare or warmfood only on special grills available at picnic areas and elsewhere.
 • Parked our car in parking lots, never near the tables.
 • The lighting of fire wood in the forest is not allowed. It should always be ourselves with charcoal.
 • Before leaving the room extinguish all embers and make sure notleave any burning charcoal.
 • Do not throw lit matches, cigarettes or other flammable materialsonly in the ashtray of our car or barbeque (if we took the road trip), because it can cause a fire.
 • We never leave trash scattered in space. If there are no bins, take them with us.

 • Do not cut or uproot plants, and also never scratch the bark of trees.
 • We know that the forest is the habitat for birds and animals, sotherefore do not disturb in any way and for any reason.
 • Avoid smoking and eating at the Nature Trails.
 • Also, do not circulate them on bicycles or mopeds.
 • Do not accompanied by the paths allowed unless it is clear thattheir movement within these pathways.
 • We encourage other visitors to observe the rules of conduct at the site.
 • We do not make unnecessary noise. We respect the privacy ofother persons.
 • If you notice smoke or fire in or near the woods, immediately call in 1407 (24 / 7, free).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου