Μοναδικοί επισκέπτες

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων (ΟΠΥ)


ΟΠΥ - Αντλήστε από αυτή την οδηγία!

Τι είναι η ΟΠΥ?

Είναι ένα πανευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο  για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων.

Απλώνει ένα νέο δίκτυ προστασίας στο πιο πολύτιμο αγαθό, καλύπτοντας τον άνθρωπο και τη φύση.

Το νερό πρέπει...
...να εξοικονομείται
...να μετριέται
...να ελέγχεται
...να προστατεύεται!
Τι κάνει η ΟΠΥ?

  • Αποτρέπει τη χειροτέρευση της ποιότητας των υδάτων μας
  • Προστατεύει τα ύδατα των ποταμών και των λιμνών, τα υπόγεια ύδατα και τα νερά των ακτών μας.
  • Προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού.

Δηλαδή...
...ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ!

Γνωρίζεις ότι...

  • Το νερό είναι ο πολυτιμότερος φυσικός μας πόρος?
  • Μια σταγόνα επικύνδινης ουσίας μπορεί να μολύνει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού?
  • Η τοξική ρύπανση "φεύγει" δύσκολα και αργά, θέτωντας σε κίνδυνο τα παιδιά και τα εγγόνια μας?
Πες μας τη γνώμη σου!
Διαμορφώνουμε το πρώτο σχέδιο διαχείρισης των υδάτων!

Η συμμετοχή σου είναι απαραίτητη!


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών, συμπεριλαμβανωμένων και των μέτρων που θα ληφθούν για τη διαβούλευση, μπορείτε να αποταθείτε στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάατων του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στη οδό Δημ. Σεβέρη, Τ.Κ. 1413 στη Λευκωσία ή στο τηλ.: 22803390 ή στο e-mail: eioannou@wdd.moa.gov.cy

ΟΠΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Πως γίνεται

Κάθε κράτος της Ε.Ε. θα πρέπει να ετοιμάσει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο διαχείρισης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της επικράτειας του.

Το σχέδιο αυτό διαρκεί 6 χρόνια και μετά ακολουθείται από άλλο σχέδιο.

Πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά το νερό!

Πότε γίνεται

Δεκέμβριος 2006

Λειτουργία προγραμμάτων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υδάτων.

Πρώτη διαβούλευση με το κοινό

Δεκέμβριος 2007

Προκαταρκτική παρουσίαση των σημαντικών ζητημάτων για τη διαχείριση  των υδάτων.

Δεύτερη διαβούλευση με το κοινό

Δεκέμβριος 2008


Παρουσίαση του προσχεδίου που θα περιλαμβάνει τα μέτρα που θα ληφθούν για τη διαχείριση των υδάτων.


Τρίτη διαβούλευση με το κοινό

Δεκέμβριος 2009


Ολοκλήρωση και δημοσίευση του σχεδίου που θα περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση των υδάτων (Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού).


Δεκέμβριος 2012


Προετοιμασία για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.


Δεκέμβριος 2015


Χρονικό όριο στο οποίο τα ύδατα θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή χημική και οικολογική κατάσταση.


2015 - 2021


Περίοδος εφαρμογής νέου σχεδίου διαχείρισης και επανάληψης των διαβουλεύσεων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου