Μοναδικοί επισκέπτες

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και ανακύκλωση - Cyprus Telecommunications Authority and Recycling

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.ΤΗ.Κ.) ως ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος οργανισμός, ανακυκλώνει τα εμπορικά απόβλητα συσκευασιών από τις κεντρικές αποθήκες της, το άχρηστο χαρτί γραφείου από όλα τα κτήρια της, τα άχρηστα ή πεπαλιωμένα καλώδια, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κινητά τηλέφωνα και οχήματα και εδώ και πολλά χρόνια, τον τηλεφώνικο κατάλογο.

Ενισχύστε την προσπάθεια αυτή ανακυκλόνωντας τον παλιό σας τηλεφωνικό κατάλογο μαζί με χαρτόκουτα, χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, χαρτί γραφείου, περιοδικά και διαφημιστικά έντυπα. Τοποθετήστε τα υλικά αυτά σε χαρτοκιβώτιο, είτε δεμένα σε δέμα, είτε στο ειδικο καφέ πλαστικό κουτί, το οποίο θα σας επιστραφεί για επανάχρηση αφότου αδειάσει στο ειδικό σκυβαλλοφόρο.

Επισκεφθείτε τη σελίδα της Green Dot Κύπρου (http://greendot.com.cy/gr/greendot-home) για να ενημερωθείτε για τις ημέρες συλλογής του P.M.D. και του χαρτιού στο δήμο σας.

The Cyprus Telecommunications Authority (CYTA) as an environmentally responsible organization, recycles commercial waste packaging from the central warehouse, the office paper waste from all buildings, junk or very old cables, electrical or electronic equipment, mobile phones and vehicles and for many years, the telephone directory.

Reinforce effort by recycling your old phone book with cardboard boxes, cartons, newspapers, office paper, magazines and brochures. Place these materials in a box, either mounted or parcel, either in special brown plastic box, which will be returned for reuse once emptied the special collecting car.

Visit the Green Dot Cyprus website (http://greendot.com.cy/en/greendot-home) to learn about the day of collection of P.M.D. and paper in your municipality.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου