Μοναδικοί επισκέπτες

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Πως ανακυκλώνεται το χαρτί - How the paper is getting recycled

Κοιτάζοντας μερικά βιντεάκια στο Youtube, το βλέμμα μας έπεσε πάνω σε αυτό το βιντεάκι από το θρυλικό Sesame street, το οποίο μαθαίνει στα παιδιά (αλλά και στους μεγάλους εδώ που τα λέμε) πως ανακυκλώνεται το χαρτί. Έτσι, το δίλημα πέφτει σε μας: Τι θα προτιμήσουμε? Την φασαριόζικη μεν, αλλά εντυπωσιακή μέθοδο της ανακύκλωσης ή την άχαρη, αλλά εύκολη λύση της απόρριψης τους σε κάποια χωματερή? Κι ας μην ξεχνάμε, κλείνοντας, πως η Ευρώπη αναμένεται να απαγορεύσει τις χωματερές μέχρι το 2020!

Looking at some videos on Youtube, our eyes fell on this video from legendary Sesame street, which teaches children (and adults, but for that matter) that is recycled paper. So the dilemma falls to us: What will prefer? Noisy the hand, but impressive method of recycling or unpleasant, but the easy solution of disposal in a landfill; And let's not forget, in closing, that Europe is expected to prohibit landfills by 2020!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου