Μοναδικοί επισκέπτες

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

"Πράσινο" στρατιωτικό νοσοκομείο - "Green" military hospital

Τη δημιουργία του πρώτου στρατιωτικού νοσοκομείου, με οικολογικά χαρακτηριστικά, ενεργειακή αυτονομία και περιορισμό της σπατάλης σε φυσικούς πόρους, προβλέπει το σχέδιο πράσινης ανάπτυξης που ξεκινά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το 424 Σ.Ν. θεωρείται η πιο σύγχρονη νοσοκομειακή εγκατάσταση που θα μπορούσε να «ντυθεί»  με τον οικολογικό μανδύα και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όλες οι έξυπνες λύσεις που απαιτούνται.Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο συναρμόδιων υπουργείων εστιάζει στον τομέα της απορρύπανσης χώρων και τεχνικού εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, όπως είναι για παράδειγμα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από αμίαντο. Παράλληλα προωθείται το όραμα της πράσινης ανάπτυξης με τη χρήση φωτοβολταϊκών και μικρών αιολικών στις εγκαταστάσεις του στρατού και δράσεις που θα στοχεύσουν σε ορθή διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτινων πόρων. 

Στόχος είναι η εξοικονόμηση νερού κατά 25% την επόμενη τριετία και η μείωση κατά 5% του όγκου των απορριμμάτων του στρατού.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό "Πρωτεύουσα".


The creation of the first military hospital in ecological characteristics, energyindependence and reducing wastage of natural resources, provides a green development plan that starts the Ministry of Defence to the Ministry of Environment.

The SN 424 considered the most modern hospital facility that could be "dressed" witheco-mantle and could be applied to all the smart solutions apaitountai.To memorandum of cooperation between the two ministries focused on decontamination of premises andequipment of the armed forces, such as, for example, buildings constructed with asbestos. At the same time promoted the vision of green development usingphotovoltaic and small wind installations in the Army and actions will target proper waste management and water resources.

The aim is to save water by 25% over the next three years and reduced by 5% the volume of waste in the military.

Republished from "Protevoussa" magazine.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου