Μοναδικοί επισκέπτες

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Ένα στα πέντε φυτά κινδυνεύει με εξαφάνιση - One in five plants in danger of extinction

Η πιο πλήρης διεθνής, επιστημονική μελέτη περί φυτών που έγινε ποτέ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα στα πέντε φυτά του πλανήτη απειλείται με εξαφάνιση - ένα ποσοστό ανάλογο με τα απειλούμενα θηλαστικά. Η νέα εκτίμηση εγείρει ανησυχίες, ωστόσο είναι πολύ πιο αισιόδοξη από προηγούμενη μελέτη που εκτιμούσε ότι σχεδόν τρία στα τέσσερα φυτά κινδυνεύουν.

The most complete international, scientific research on plants ever found that one in fiveplants of the world is threatened with extinction - a figure comparable to the threatenedmammals. The new estimate raises concerns, however, is much more optimistic thanprevious study estimated that nearly three out of four plants at risk.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου