Μοναδικοί επισκέπτες

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Ανεβαίνει η στάθμη της Μεσογείου - The level of the Mediterranean is rising

Το Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο παρουσίασε πρόσφατα τη μελέτη του με τίτλο "Κλιματική αλλαγή στην Ισπανική Μεσόγειο", σύμφωνα με την οποία, η ανοδική τάση των υδάτων της Μεσογείου οφείλεται κυρίως στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας.

Η στάθμη της Μεσογείου ανέβαινε εώς 1.5 χιλιοστό κάθε χρόνο μετά το 1943, ωστόσο από το 2000 και μετά η στάθμη της έχει ανεβεί κατά 20 cm περίπου. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η θερμοκρασία των νερών της Μεσογείου αυξάνεται, όπως και η περιεκτικότητα της σε αλάτι.The Spanish Oceanographic Institute recently presented the study entitled "Climate Change in the Spanish Mediterranean", whereby the upward trend of waters of Mediterranean is mainly due to the effects of climate change due to global warming.

The level of the Mediterranean rose to 1.5 mm per year after 1943, but from 2000 onwards, the level has risen by about 20 cmThe study confirms that the temperature of the waters of the Mediterranean increases as the concentration of salt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου