Μοναδικοί επισκέπτες

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Φωτοβολταικές Στέγες


Η ΑΗΚ, στα πλαίσια του διευρυμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 200 φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας 3kW σε οικίες καταναλωτών που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Το σχέδιο εγκατάστασης των συστημάτων της ΑΗΚ βασίστηκε και προωθήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες. Το σχέδιο προσφέρθηκε σε καταναλωτές οι οποίοι ήταν δικαιούχοι χορηγίας από το Ειδικό Ταμείο Α.Π.Ε. και Ε.ΞΕ. Oι αιτήσεις αξιολογήθηκαν με σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό αίτησης.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 130 συστήματα στα πλαίσια του σχεδίου της ΡΑΕΚ για το 2013 και τα υπόλοιπα συστήματα στα πλαίσια του σχεδίου της ΡΑΕΚ για το 2014. Τα συστήματα εγκαταστάθηκαν σε συνολικά 4 μήνες σε παγκύπρια κλίμακα αποκλειστικά από συνεργεία της ΑΗΚ τα οποία εκπαιδεύτηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό από Λειτουργούς της Αρχής.

Το Ειδικό Ταμείο Α.Π.Ε. & ΕΞ.Ε. (με τη μορφή χορηγίας προς τους δικαιούχους) καλύπτει το ποσό των €2.700 για την εγκατάσταση του συστήματος, ενώ το επιπρόσθετο κόστος του συστήματος, καλύπτεται από ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες χρεώνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του καταναλωτή. Το σύστημα διατέθηκε με 2 διαφορετικές επιλογές εξόφλησης. Το πρώτο αφορά εξόφληση σε περίοδο τεσσάρων χρόνων και το δεύτερο σε περίοδο έξι χρόνων. Η εξοικονόμηση που θα επιτυγχάνεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της εγκατάστασης του συστήματος, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τη διμηνιαία δόση που καταβάλλεται.

Με την αποπληρωμή των δόσεων, το όφελος της παραγωγής του συστήματος θα το επωφελείται εξολοκλήρου ο  καταναλωτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου