Μοναδικοί επισκέπτες

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Waste from healthcare activitiesKey facts


  • Of the total amount of waste generated by health-care activities, about 80% is general waste.
  • The remaining 20% is considered hazardous material that may be infectious, toxic or radioactive.
  • Every year an estimated 16 000 million injections are administered worldwide, but not all of the needles and syringes are properly disposed of afterwards.
  • Healthcare waste contains potentially harmful microorganisms which can infect hospital patients, health-care workers and the general public.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου