Μοναδικοί επισκέπτες

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Η Ευθύνη της Cyta για το ΠεριβάλλονΗ Cyta, ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή επιχείρηση, που σέβεται το περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λειτουργεί ως ένας περιβαλλοντικά υπεύθυνος οργανισμός.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Cyta σαν Οργανισμός συμμετέχει ως μέλος στα μη-κερδοσκοπικά συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων:

  • WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ, για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
  • ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ, για φορητές μπαταρίες οικιακού τύπου, και
  • Green Dot Cyprus Ltd, για συσκευασίες.
Σε όλα τα Cytashop υπάρχουν επίσης κάδοι της ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ, όπου μπορείς να επιστρέψεις τις παλιές σου φορητές μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες ή μη για ανακύκλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου