Μοναδικοί επισκέπτες

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Safe management of wastes from healthcare activities - Second edition


The waste produced in the course of health-care activities, from contaminated needles to radioactive isotopes, carries a greater potential for causing infection and injury than any other type of waste, and inadequate or inappropriate management is likely to have serious public health consequences and deleterious effects on the environment. Read more here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου