Μοναδικοί επισκέπτες

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Δράση κατά των κλιματικών αλλαγών, Action against climate change

Οι κλιματικές αλλαγές και οι φυσικές καταστροφές που προκαλούν (πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασία κλπ.) έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες ανθρώπινων ζωών κατά χιλιάδες και τεράστιες οικονομικές ζημιές σε παγκόσμια κλίμακα.

Η κυβέρνηση μας πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία της συμμετοχής της χώρας μας στο παγκόσμιο κίνημα των μικρών νησιώτικων χωρών που αγωνίζονται να ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινή γνώμη και της κυβερνήσεις τον μεγάλων χορών οι οποίες σφυρίζουν αδιάφορα (βλ. Κοπεγχάγη)

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι κλιματικές αλλαγές απειλούν με ολική καταστροφή τον πλανήτη και τους ανθρώπους. ΔΡΆΣΗ ΤΏΡΑ!

Η Κύπρος είναι μικρή χώρα αλλά είναι μέρος μιας από της μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλούμε τον πρόεδρο Χριστόφια να ζητήσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες από την επόμενη συνάντηση κορυφής να:

Επαναχαραξουν την Ευρωπαϊκή πολιτική για αντιμετώπιση τον κλιματικών αλλαγών με καυιέρωση του στόχου μείωσης τον ρύπων τουλάχιστον στο 30% και κάλυψη 30% τον ενεργειακών αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2020.

Υιοθετήσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για της μικρές και νησιωτικές Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσόγε;ιού οι οποίες πλήττονται από της κλιματικές αλλαγές, ούτος ώστε να καλύψουν τους πιο πάνω στόχους.

Επίσης ζητούμε όπως η Κυπριακή Προεδρία του 2012 επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκόσμιο αγώνα για την αντιμετώπιση τον κλιματικών αλλαγών.

Climate change and natural disasters that cause (flood, fire, drought, etc.) result in loss of human lives by the thousands and enormous economic losses worldwide.

Our government must realize the importance of our country in the global movement of small island countries struggling to sensitize international public opinion and the governments of the major dances are whistling casually (see Copenhagen)

There is no time to lose. Climate change threatens to destroy the whole planet and its people. Act Now!

Cyprus is a small country but it is part of one of the major economies of the world, the European Union.

We call on President Christofias to ask European leaders to the next summit to:

Re-engineer the European policy on tackling climate change through the kafierosi the target of reducing emissions by at least 30% and 30% meet the energy needs from renewable sources by 2020.

Adopt a funding program for small and island countries of the European Mesogis? Virus are affected by climate change, he shall be to meet the above objectives.

Also we like the Cypriot presidency in 2012 focused on upgrading the European Union contribution to the global fight to tackle the climate change.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου