Μοναδικοί επισκέπτες

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Σακούλες μιας χρήσης. Ξέρετε ότι... Disposable bags. Did You Know ...

- Οι περισσότεροι άνθρωποι πετούν τις σακούλες ύστερα απο μόλις τρίλεπτη χρήση.
- Εάν κάθε καταναλωτής χρησιμοποιούσε έστω και μια σακούλα λιγότερη το μήνα, θα είχαμε οικονομία εκατοντάδων χιλιάδων κάθε χρόνο (τόσο απο σακούλες όσο και απο χρήματα).
- Περίπου 1.000.000 θαλάσσια όντα πεθαίνουν κάθε χρόνο από πλαστικές σακούλες και άλλα σκουπίδια που ρίχνονται στη θάλασσα.
- Οι πλαστικές σακούλες είναι ικανές να προξενήσουν πλυμήρες (!), διότι φράζουν τα αποχετευτικά συστήματα.
- Πολλές φορές το βρόχινο νερό (ευρύτερα γνωστό και ως όμβρια ύδατα) που λιμνάζει μέσα σε πλαστικές σακούλες (και όλοι μας έχουμε δει έστω και μια φορά κάτι τέτοιο) μπορεί να εξελιχτεί σε εστία μόλυνσης και φιλοξενίας κουνουπιών που μεταφέρουν ελονοσία.

5 συμβουλές απο τους ειδικούς

1. Χαμογελάστε και πείτε ΌΧΙ!
2. Διακόψτε. Πέστε: "Πραγματικά λυπάμαι που θα πρέπει να σας διακόψω, αλλά δεν θα χρειαστο τσάντα μιας χρήσης."
3. Προλάβετε. Ρωτήστε: "Θα με ρωτήσετε αν χρειάζομαι τσάντα? Ευχαριστώ, όχι."
4. Με περηφάνια. Πέστε το δυνατά και περήφανα: "Έχω την ανάγκη να το πω σε όλους σας: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πλαστικές τσάντες! Χρειάζονται 450 χρόνια για να βιοδιασπαστούν!"
5. Δώστε τους δικούς σας λογους: "Οι πλαστικές τσάντες ευθύνονται για το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων θαλάσσιων όντων", "οι πλαστικές τσάντες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη ρύπανση του πλανήτη μας".

Most people throw their bags after just three minutes use.
If each consumer is using even less a bag a month, the economy would have hundreds of thousands every year (both in and bags of money).
Approximately one million sea creatures die every year from plastic bags and other rubbish thrown into the sea.
Plastic bags are likely to cause plymires (!) Because it obstructs the drainage systems.
Sometimes the rain water (popularly known as rainwater) to stagnate in plastic bags (and we all have seen even once this) can be evolved into a source of infection and host mosquitoes carrying malaria.

5 tips from the experts

1. Smile and say NO!
2. Stop. Say: "Truly I am sorry to have to interrupt you, but I will not need a bag to use."
3. Prevent. Ask: "You ask me if I need bag; Thanks, no."
4. Proudly. Say loudly and proudly: "I need to say to you all: I do not want to use plastic bags! Takes 450 years to biodegradable!"
5. Give your own reasons: "Plastic bags are responsible for the deaths of hundreds of thousands of marine beings", "plastic bags are largely responsible for the pollution of our planet."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου