Μοναδικοί επισκέπτες

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Β'. Some tips for environmental protection, part Β'.

- Χρησιμοποιήστε το νερό της βρύσης αντί να αγοράσετε εμφιαλωμένο νερό. Εάν ανησυχείτε για την ποιότητα του νερού, επενδύστε σε ένα σύστημα φιλτραρίσματος για την κουζίνα σας. Το εμφιαλωμένο νερό κοστίζει έως και 10.000 φορές περισσότερο από το νερό της βρύσης. Στις ΗΠΑ, 30 εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια του νερού ρίχνονται κάθε μέρα στα σκουπίδια. Τα πλαστικά μπουκάλια νερού μπορεί να χρειαστούν μέχρι και εκατοντάδες (μέχρι και 450) χρόνια για την αποσύνθεση τους και απλά δημιουργούν περισσότερα απορριμμάτα στις χωματερές και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Use tap water instead of buying water. If you are worried about water quality, invest in a filtration system for your kitchen. Bottled water coasts up to 10.000 times as much as tap water. In the US 30 million plastic water bottles are thrown every day. Plastic water bottles can take (up to 450) hundreds of years to decay and just create more litter in dumps and landfill sites.

- Αν τα ρούχα δεν είναι πραγματικά βρώμικα, κάντε πλύση σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια, διότι το 90% της ενέργειας που χρησιμοποιείται από ένα πλυντήριο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού. If clothes aren't really dirty use a cooler wash. This saves electricity, because 90% of the energy used by a washing machine is used in heating the water.

- Μην πετάτε παλιές μπαταρίες ανακυκλώστε τις! Για τους εκκινητές τους περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορούν να διαρρεύσουν και να δηλητηριάσουν το έδαφος. Κάνοντας νέες μπαταρίες από το μηδέν χρειαζόμαστε 50 φορές περισσότερη ενέργεια από ό, τι περιέχουν οι ίδιες οι μπαταρίες. Don't throw old batteries recycle them! For starters they contain dangerous chemicals which can leak and poison the soil. Making new batteries from scratch takes 50 times more energy than is in the batteries themselves.

- Κλιματισμός: Βεβαιωθείτε ότι έχετε την σωστή ποσότητα για το σπίτι σας. Είναι μια σπατάλη ενέργειας να έχετε πολύ ισχυρό σύστημα. Χρησιμοποιήστε το για να πάρετε λίγη θερμότητα, και όχι να αναπαραστήσετε τις πολικές θερμοκρασίες. Απενεργοποιήστε όταν φύγετε απο το σπίτι. Air conditioning: Make sure it's the right capacity for your home. It's a waste of energy to have too powerfull a system. Use to take the edge of the heat, rather than creating a polar microclimate. Turn it off when you go out.

- Πείτε ΟΧΙ στις πλαστικές σακούλες! Τα σακούλια που είναι κατασκευασμένα από πλαστικό που ονομάζεται πολυαιθυλένιο, είναι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές του πλανήτη μας. Πάρτε μια funky επανα-χρησιμοποιήσημη ή υφασμάτινη τσάντα και πείτε "όχι ευχαριστώ" στις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες. Say NO to plastic bags! Carrier bags, made from plastic called polyethylene, are the single biggest polluters of our planet. Get a funky re-useable or cotton bag instead and say "no thanks" to plastic or paper bags.

- Φάτε εποχιακά φρούτα και λαχανικά, τα οποία ακόμα καλύτερα αν προέρχονται από βιολογικες καλλιέργειες. Έχουν καλύτερη γεύση, είναι πιο υγιεινά για σας και η καλλιέργειά τους έχει μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον. Eat seasonal fruits and vegetables, which are even better if you come from organic farming. They taste better, are healthier for you and their cultivation has less environmental impact.

- Χρησιμοποιήστε ένα ποτιστήρι για να ποτίσετε μόνο τις περιοχές που πραγματικά το χρειάζονται. Use a watering to water only those areas that need it.

- Κλείνετε τη βρύση! Αποφύγετε την σπατάλη του νερού ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας ή ξυρίζεστε καθώς με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 λίτρα νερού κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε μια κούπα νερό έτσι ώστε να χρησιμοποισετε μόνο ό,τι χρειάζεστε. Turn off the tap! Avoid wasting water while brushing your teeth or shaving, and save up to 10 liters of water each time. Use a mug of water and turn the top off so you only use what you need.

- Παραδίδονται διαφημιστηκά φυλλάδια στο σπίτι σας; Προσθέστε μια πινακίδα στο γραμματοκιβώτιό σας: "Μην τοποθετείται διαφημίσεις παρακαλώ". Η μέθοδος αυτή μπορεί να σώσει πολλά δέντρα και πολύ νερό κάθε χρόνο. Is junk and marketing mail being delivered to your home? Add a sign on your mailbox: "No advertisements please". This method can save many trees and a lot of water each year.

- Βάλτε όλα τα αυτοκίνητα γύρω απο τον κόσμο και αυτά θα εκτείσουν μια απόσταση ίση με αυτή γύρω από τον ισημερινό από περίπου 40 φορές (τουλάχιστον). Αυτό είναι ένα φοβερό μέρος των ορυκτών καυσίμων που διατηρούν στους κινητήρες τους σε λειτουργία, με πολλούς βρώμικους καπνούς να βγαίνουν από τους σωλήνες εξάτμισης. Put all the cars in the world end to the end, and they'd stretch around the Equator about 40 times (minimum). That's an awful lot of fossil fuel keeping their engines running and a lot of filthy fumes being pumped out of their exhaust pipes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου