Μοναδικοί επισκέπτες

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Δ'. Some tips for environmental protection, part Ε'.

- Πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας σε ένα μπολ με νερό και όχι κάτω απο το νερό της βρύσης. Θα εξοικονομήσετε νερό και μπορείτε να ποτίσετε τα φυτά του σπιτιού σας με το υπόλοιπο νερό. Wash your fruits and vegetables in a bowl of water rather than under a running tap. You will save water and will do so further watering your house plants with the remaining water.

- Το Carbon Footprint είναι ένα μέτρο της επιβλαβούς επίδρασης που οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν στον πλανήτη όσον αφορά το ποσό των αερίων του θερμοκηπίου το οποίο παράγουν αυτές οι δραστηριότητες. Ορισμένοι δικτυακοί τόποι που μπορούν να υπολογίσουν το αποτύπωμα σας για σας: www.wwf.gr/footprint/, http://footprint.wwf.org.uk, www.carbonfootprint.com/calculator.html ή www.carboncalculator.co.uk. A Carbon Footprint is a measure of the damaging effect that human activities have on the planet in terms of the amount of greenhouse gases these activities produce. Some websites that will calculate your footprint for you: www.wwf.gr/footprint/, http://footprint.wwf.org.uk, www.carbonfootprint.com/calculator.html or www.carboncalculator.co.uk.

- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας κατά την απουσία σας από το γραφείο για μακρές συνεδριάσεις ή κατά το μεσημεριανό σας διάλειμα. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20% της ημερήσιας ηλεκτρικής σας κατανάλωσης. Turn off your computer during your absense from the office for long meetings or lunch hours. You can thus save up to 20% of your daily electric consumption.

- Διαβάστε e-mail στην οθόνη. Μην τα τυπώνετε εκτός αν είναι πραγματικά απαραίτητο, αλλά ακόμα και τότε εκτυπώστε μόνο το τμήμα που χρειάζεστε. Read e-mails on screen. Don't print them out unless really necessary and even then print only the section you need.

- Μοιραστείτε ένα αυτοκίνητο για το πανεπιστήμιο, την εργασία, ή οποιοδήποτε κοινό προορισμό. Αν ο καθένας που τακτικά οδηγεί προς την εργασία / πανεπιστήμιο του, αν μοιραστεί την κούρσα με κάποιο/κάποια συνάδελφο/συμφοιτητή - τρια μόλις μία φορά την εβδομάδα ο όγκος κυκλοφορίας θα μειωθεί κατά 12 - 15%. Share a car to the university, to the job, to any common destination. If everyone who regularly drives to work/university on their own shared a lift just once a week traffic volumes would fall by 12 - 15%.

- Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τους φορτιστές των μπαταριών σας, όταν έχετε τελειώσει με την φόρτιση του κινητού τηλεφώνου ή του φορητού υπολογιστή σας. Εάν αφεθουν συνδεδεμένοι συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια! Don't forget to unplug your battery chargers after you've finished charging your mobile phone or laptop. If left plugged they continue to consume energy!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου