Μοναδικοί επισκέπτες

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Γ'. Some tips for environmental protection, part C'.

- Μάθετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στην περιοχή σας. Ελέγξτε αν συλλεγονται από το σπίτι σας ή εάν θα πρέπει να τα μεταφέρετε σε κάποιο σημείο συλλογής. Είναι απλά μια απόφαση! Find out which materials are recycled in your area. Check whether they are collected from your house or whether you have to take them to a collection point. It's just a decision!

- Επιλέξτε τα καλοφτιαγμένα ρούχα που σας αρέσουν και θα φορέσετε για χρόνια. Αποφύγετε την γρήγορη μόδα. Μετά, κοιταξτε στην ντουλάπα σας: Έχετε επισκευασμένα ρούχα ή ακόμη και περασμένης μόδας; Αυτό είναι πολύ-πολύ ωραία ευκαιρία για μόδα vintage! Άλλωστε, χρειάζεται 10 φορές περισσότερη ενέργεια ανά τόνο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από έναν τόνο γυαλί! Choose well-made clothes you really like and will wear for years. Avoid fast fashion. Look after your wardrobe: Have clothes repaired or even restyled? That's very-very nice opportunity for vintage clothing!It takes 10 times more energy to make a tonne of textiles than a tonne of glass!

- Το πόσιμο νερό είναι σπάνιο! Μια και το 97,5% του νερού στη Γη είναι αλμυρό νερό, μας μένει μόνο το 2,5%, ως γλυκό νερό. Από το ποσό αυτό τα δύο τρίτα βρίσκεται μέσα σε παγετώνες και πολικούς πάγους. Το υπόλοιπο, μη παγωμένο γλυκό νερό βρίσκεται κυρίως σε υπόγεια ύδατα, με μόνο ένα μικρό κλάσμα του παρόντος σε ποτάμια, λίμνες ή στον αέρα. Το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, το χρησιμοποιμε υπεύθυνα και για κανένα λόγο δεν το αφήνουμε να πάει χαμένο! Fresh water is scarce! Some 97.5% of water on the Earth is salt water, leaving only 2.5% as fresh water. Of this over two thirds is frozen in glaciers and polar ice caps. The remaining unfrozen fresh water is found mainly as groundwater, with only a small fraction present in rivers, lakes or in the air. Water is precious resource, use it responsibly and don't waste it!

- Αγοράστε τοπικά παραγόμενα νωπά προϊόντα, είτε απευθείας από τον γεωργό είτε σε μια τοπική αγορά φρούτων και λαχανικών. Τα εποχιακά τρόφιμα είναι καλά και για σας και για το περιβάλλον. Μείωση του αριθμού των χιλιομέτρων που το φαγητό σας έχει ταξιδέψει και αποφυγή της συσκευασίας, συνεπάγεται μειώση της ρύπανσης και των αποβλήτων. Buy locally-produced fresh produce either directly from the farmer or at a local fruit and vegetable market. Seasonal food is good as for you as for environment. Cutting the number of kilometres your food has travelled and avoiding packaging reduces pollution and waste.

- Πάρτε μαζί σας τη δική σας επαναχρησιμοποιήσιμη βαμβάκερή τσάντα κάθε φορά που θα ψωνίσετε! Χρησιμοποιώντας τη δική σας τσάντα αντί για 4 πλαστικές σακούλες ανά βδομάδα, μειώνετε ετησίως το "αποτύπωμα" σας στην τρύπα του όζοντος περίπου 8 κιλά. Take with you your own reusable cotton bag every time you shop! Using your own bag instead of 4 disposable plastic bags per week will cut your annual footprint by about 8 kg.

- Όταν πηγαίνετε σε ένα ταξίδι πεζοπορίας μην αφήσετε τίποτα πίσω, ειδικά απορρίμματα. Εάν συναντήσετε κάτι που άλλοι έχουν αφήσει πίσω, ενεργείστε με υπευθυνότητα και πάρτε το. When you go on a hiking trip do not leave anything behind, especially litter. If you come across anything that others have left behind, act responsibly and pick it up.

- Αφήστε το φυσικό φως να λάμψει! Μείωστε τις εκπομπές CO2 σας και κρατήστε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειάς σας χαμηλά, με την αξιοποίηση του φυσικού φωτός. Σκεφτείτε την επιλογή χλωμού χρώματος στις οροφές, τους τοίχους και τα δάπεδα, καθώς και καθρέφτες να αντανακλούν το φως της ημέρας. Let the natural light shine in! Decrease your CO2 emissions and keep your electricity bills low by making the most of natural light. Think about choosing pale-coloured walls, ceilings and floors, as well as mirrors to reflect the daylight.

- Μια βρύση που στάζει απoβάλει περίπου ένα λίτρο νερού ανά ώρα. Σε μια εβδομάδα, το ποσό αυτό είναι αρκετό για να καλύψει μια μπανιέρα. Το πόσιμο νερό είναι πολύτιμο. Σώστε το! A dripping tap waste as much as one liter of water per hour. In one week, that is enough to fill a bathtube. Drinking water is precious. Save it!

- Kρεμάστε έξω το πλύσιμο. Το στεγνωτήρια θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρόνο, αλλά σπαταλά πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ πιο "πράσινο" να κρεμάσετε το πλύσιμο έξω να στεγνώσει. Αν είναι αναγκαστικό να χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποστραγγίσει το μεγαλύτερο μέρος του νερού απο τα ρούχα πρώτα. Do hang washing outside. Tumble dryers might be time-saving but they guzzle electricity. It's far greener to hang washing outside to dry. If you have to use a tumble dryer, make sure you squeeze most of the water out first.

- Φυτέψτε φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία. Μεσογειακά φυτά όπως το δενδρολίβανο, η λεβάντα και το φασκόμηλο είναι πολύ ανεκτική στα μεγάλα διαστήματα ξηρασίας. Plant drought-resistant species. Mediterranean plants such as rosemary, lavender and sage are very tolerant of long dry periods.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου