Μοναδικοί επισκέπτες

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακυκλώστε μπαταρίες, Recycle batteries!!

"Αδειάστε" τις μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους της Ελληνικής Τράπεζας και βοηθήστε στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για εμας και τα παιδιά μας!

Στην Ελληνική Τράπεζα, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης του κοινού για συμμετοχή του στη διαδικασία ανακύκλωσης των μπαταριών οικιακού τύπου, ξεκινήσαμε μια στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος ΛΤΔ.

Ειδικοί κάδοι συλλογής μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας παγκύπρια.

Ελάτε για συναλλαγές και "αδειάστε" τις μπαταρίες σας.

Οι μπαταρίες περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως π.χ. υδράργυρο, μόλυβδο, κάδμιο και νικέλιο, τα οποία δύνανται να μολύνουν επικύνδυνα το περιβάλλον, αν δεν διαχειριστούν σωστά μέσω της ανακύκλωσης.

Τα οφέλη απο την ανακύκλωση μπαταριών είναι πολλά και κοινά για όλους. Το κυριότερο όμως είναι πως μέσω της ανακύκλωσης των μπαταριών συντελούμε στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας.

Με την ανακύκλωση μπαταριών:

- Προστατεύουμε το περιβάλλον

- Εξοικονομούμε ενέργεια

- Μειώνουμε τα απορρίματα

- Εξοικονομούμε πρώτες ύλες

- Συνεισφέρουμε στην κοινωνία.

Place your batteries in Hellenic bank's recycle bins and help create a better environment for us and our children!

In Hellenic Bank in an effort to facilitate public participation in the recycling process of batteries, household type, we began a strategic partnership with the company A.F.I.S. Cyprus LTD.

Special collection bins have been placed batteries in all branches of the Hellenic Bank Cyprus.

Come on trade and "empty" your batteries.

Batteries contain heavy metals such as mercury, lead, cadmium and nickel, which can be hazardous contaminate the environment if not properly manage through recycling.

The benefits from battery recycling are numerous and common to all. The main thing is that by recycling the batteries contribute to creating a better environment for ourselves and our children.

By recycling batteries:

- Protects the environment

- Saves energy

- Reduce litter.

- Saves raw materials

- Contribute to society.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου