Μοναδικοί επισκέπτες

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Η ζωή είναι ενέργεια - Life is energy

Εξοικονομήστε ενέργεια, προστατέψτε το περιβάλλον

- Χρησιμοποιώντας 20 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ΙΚΕΑ αντί 20 συμβατικών, βοηθάτε το περιβάλλον, αποτρέποντας την εκπομπή 6 τόνων CO2 ετησίως. Σαν να φυτεύετε, δηλαδή, 490 δέντρα!!!

- Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας έχουν 6 - 10 φορές περισσότερη διάρκεια και χρησιμοποιούν 80% λιγότερη ενέργεια απο τις συμβατικές!!!

Ανακυκλώστε τις λάμπες σας σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ.

Save energy, protect the environment.

- Using 20 energy saving light bulbs IKEA instead of 20 conventional, helping the environment by preventing the emission of six tonnes of CO2 annually. As if planted, ie, 490 trees!

- The energy saving light bulbs are 6-10 times more time and use 80% less energy than conventional!

Recycle your lamps at all IKEA stores.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου